Programma Partners for International Business

Het doel van het programma Partners for International Business (PIB) is het stimuleren van de positionering van samenwerkingsverbanden van Nederlandse bedrijven (met name uit de topsectoren) op voor Nederland kansrijke markten en het ondersteunen van een blijvende toegang tot die markten.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 17.02.2012 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2022: € 3,5 miljoen. Voor 2021: € 3,5 miljoen.
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van het programma Partners for International Business (PIB) is het stimuleren van de positionering van samenwerkingsverbanden van Nederlandse bedrijven (met name uit de topsectoren) op voor Nederland kansrijke markten en het ondersteunen van een blijvende toegang tot die markten.

Op verzoek van een samenwerkingsverband sluit het ministerie van Economische Zaken met de betrokken ondernemers en/of kennisinstellingen een convenant onder de naam PIB-actieplan. In principe moeten minimaal drie bedrijven deelnemen aan het samenwerkingsverband.

Het samenwerkingsverband moet economische activiteiten uitoefenen die zich richten op het verkrijgen van toegang tot een kansrijke markt. De private partijen moeten verder zorgen voor voldoende eigen financiële middelen voor de uitvoering van het actieplan en voor een coördinator.

Aan de hand van een puntensysteem zal worden bepaald of het verzoek van het samenwerkingsverband wordt toegekend.

De rol van de Rijksoverheid concentreert zich met name op economische diplomatie en modules die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, EVD Internationaal kan aanbieden voor overheid-tot-overheid samenwerking, informatie, advies, financiering, promotie en matchmaking en kennisintensieve samenwerking.

Aanvragen kunnen tijdens een aanvraagperiode met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, EVD Internationaal. Convenanten worden op volgorde van binnenkomst van verzoeken die voldoen aan de voorwaarden gesloten.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2022-01-31 — Subsidieplafond 2022 + drietal aanvraagperiodes 2022 (i.p.v. voorheen doorlopend aanvragen)

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

+