Participatiemaatschappij Wadinko

Het doel van de Participatiemaatschappij Wadinko (WADINKO) is de bedrijvigheid – en daarmee de werkgelegenheid – te bevorderen in Overijssel, de Noordoostpolder en Zuidwest-Drenthe.

Ondernemerslening/risicokapitaal direct aanvragen

Looptijd 10.01.1992 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget € 30 miljoen
Behandeld door Participatiemaatschappij Wadinko
Verstrekt door Participatiemaatschappij Wadinko
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Participatiemaatschappij Wadinko (WADINKO) is de bedrijvigheid – en daarmee de werkgelegenheid – te bevorderen in Overijssel, de Noordoostpolder en Zuidwest-Drenthe.

Wadinko wil haar doel bereiken door:

  • het stimuleren van bestaande en nieuwe bedrijvigheid in het verzorgingsgebied van de voormalige Waterleiding Maatschappij Overijssel NV (WMO) door te participeren in het risicodragend vermogen van ondernemingen;
  • bij te dragen aan de versterking van de economische structuur in het werkgebied, met bijzondere aandacht voor de werkgelegenheid op langere termijn;
  • het bevorderen van onderlinge samenwerking tussen ondernemingen waarin wordt deelgenomen, en tussen deze ondernemingen en andere bedrijven en instellingen;
  • het stimuleren en laten uitvoeren van kansrijke (bedrijfs)initiatieven die bijdragen aan gewenste economische en sociale ontwikkelingen in het werkgebied;
  • het instandhouden en redelijk laten renderen van het aan Wadinko ter beschikking gestelde vermogen.


In aanmerking voor ondersteuning komen bedrijven uit Overijssel, de Noordoostpolder en Zuidwest-Drenthe. De bedrijven waar Wadinko bij voorkeur in participeert, behoren tot de maakindustrie en de zakelijke dienstverlening.

Wadinko verschaft ondernemers risicodragend kapitaal, kennis en managementondersteuning. De investering per onderneming kan oplopen tot € 5 miljoen.

Aanvragen kunnen worden ingediend bij de Participatiemaatschappij Wadinko.

Ondernemerslening/risicokapitaal direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2021-11-02 — Wijziging Ondernemerslening: maximaal € 300.000 ('met de looptijd van negen jaar' is verwijderd)

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Ondernemerslening/risicokapitaal direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Participatiemaatschappij Wadinko.

Participatiemaatschappij Wadinko

Postbus 445
8000 AK Zwolle

+