Opschaling supportprogramma’s startups en scale

Doel van de regeling Opschaling supportprogramma’s startups en scale-ups (OSPSS) is het ondersteunen van private partijen die zogenaamde opschalingsprojecten uitvoeren. Het gaat hierbij om projecten die bestaande supportprogramma’s, die een positief effect hebben gehad op het ontstaan of de groei van startups en scale-ups, helpen met opschalen van die supportprogramma’s (uitbreiden, eventueel door middel van samenvoeging van supportprogramma’s) en deze zo beschikbaar te maken voor startups en scale-ups uit zoveel mogelijk regio’s binnen Nederland of zelfs voor heel Nederland.

Looptijd 02.09.2020 t/m 31.08.2025
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2022: € 7,5 miljoen. Voor 2020: € 2,5 miljoen.
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Doel van de regeling Opschaling supportprogramma’s startups en scale-ups (OSPSS) is het ondersteunen van private partijen die zogenaamde opschalingsprojecten uitvoeren. Het gaat hierbij om projecten die bestaande supportprogramma’s, die een positief effect hebben gehad op het ontstaan of de groei van startups en scale-ups, helpen met opschalen van die supportprogramma’s (uitbreiden, eventueel door middel van samenvoeging van supportprogramma’s) en deze zo beschikbaar te maken voor startups en scale-ups uit zoveel mogelijk regio’s binnen Nederland of zelfs voor heel Nederland.

De regeling – die ook bekendstaat als de One Single Hub-regeling – valt onder Hoofdstuk 3, Titel 3.17 van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies (KEZS).

In aanmerking komen samenwerkingsverbanden van minimaal twee deelnemers, bestaande uit één of meer natuurlijke personen, ondernemers, onderzoeksorganisaties, onderwijsinstellingen, stichtingen, verenigingen of andere organisaties. Ook onderzoeksorganisaties die een innovatiecluster beheren en exploiteren kunnen deelnemer zijn.

Subsidie wordt verstrekt voor het uitvoeren van een opschalingsproject dat door middel van de opschaling van één of meer supportprogramma’s gericht is op een effectieve en efficiënte ondersteuning van de oprichting of groei van startups en scale-ups. Een opschalingsproject bestaat uit het opschalen van één of meer supportprogramma’s via het verzorgen van advisering inzake de opschaling, communicatie, coördinatie, procesmanagement en overige projectactiviteiten die bijdragen aan het doel van een opschalingsproject.

De subsidie voor de uitvoering van een opschalingsproject bedraagt 50% van de subsidiabele kosten. De subsidie bedraagt minder dan € 125.000 per subsidieaanvrager en maximaal € 500.000 per opschalingsproject.

Aanvragen kunnen van 2 november 2021 tot en met 11 januari 2022 worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Aanvragen worden gerangschikt.

Laatst gewijzigd op 2021-12-09 — Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2022 (openstelling en budget 2022 was al bekend)

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

+