Opleidingstegoed

Het doel van het Opleidingstegoed van het Fonds Kollektieve Belangen voor de Groothandel in Textielgoederen en Aanverwante Artikelen (FKBTEX) is het subsidiëren van vakopleidingen die werknemers in de textielbranche stimuleren in hun verdere professionele ontwikkeling.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd Onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf/Achteraf
Budget Onbepaald
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van het Opleidingstegoed van het Fonds Kollektieve Belangen voor de Groothandel in Textielgoederen en Aanverwante Artikelen (FKBTEX) is het subsidiëren van vakopleidingen die werknemers in de textielbranche stimuleren in hun verdere professionele ontwikkeling.

In aanmerking komen werkgevers in de sector Groothandel in Textielgoederen en Aanverwante Artikelen.

Het Opleidingstegoed is gericht op het subsidiëren van vakopleidingen die werknemers stimuleren in hun verdere professionele ontwikkeling. Daarnaast komen opleidingen en cursussen in aanmerking voor subsidie die niet direct gerelateerd zijn aan de functie van de werknemer, maar die wel ten goede komen aan de employability van de werknemer.

Het maximale bedrag aan subsidie is € 1750 per werknemer per jaar. Indien er sprake is van een groepsopleiding bedraagt de subsidie maximaal 50% van de opleidingskosten met als maximum € 1750 per werknemer. Er is sprake van een groepsopleiding als vijf personen of meer dezelfde opleiding volgen, waarbij de inrichting van de opleiding niet relevant is.

Aanvragen kunnen worden ingediend bij het Fonds Kollektieve Belangen voor de Groothandel in Textielgoederen en Aanverwante Artikelen.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2021-08-23 — Herschreven vanuit perspectief regeling (i.p.v. perspectief fonds)

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

+