Opleidingssubsidies

Het doel van de Opleidingssubsidies (FCBV-OS) van de Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de Vleessector (FCB Vlees) is het bevordering van de doorstroom van zittende werknemers.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd Onbepaald
Aanvraagtermijn Achteraf
Budget Onbepaald
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Opleidingssubsidies (FCBV-OS) van de Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de Vleessector (FCB Vlees) is het bevordering van de doorstroom van zittende werknemers.

In aanmerking komen werkgevers in de vleessector.

Subsidie wordt verstrekt voor de volgende typen opleidingen:

  • Functiegebonden opleidingen: de werkgever kan voor opleidingen tot HBO niveau die in deze categorie vallen subsidie ontvangen. Een opleiding is functiegebonden als deze aansluit op of bijdraagt aan de uitvoering van de huidige werkzaamheden en de werkgever de werknemer 100% tegemoet komt in de vergoeding van de opleidingskosten en de daaraan verbonden uren binnen of buiten werktijd;
  • Gedeeltelijk functiegebonden opleidingen: de werkgever kan voor opleidingen tot HBO niveau die in deze categorie vallen subsidie ontvangen. Een opleiding wordt als gedeeltelijk functiegebonden beoordeeld als de werkgever de werknemer 50% tegemoet komt in de vergoeding van de opleidingskosten en de daaraan verbonden uren binnen werktijd;
  • HBO opleidingen: ook voor HBO opleidingen kan subsidie worden aangevraagd. Het subsidiepercentage en de beoordeling is conform de uitgangspunten zoals hiervoor beschreven.


De subsidie bedraagt 50% van de kosten voor functiegebonden opleidingen en gedeeltelijk functiegebonden opleidingen. Indien het een HBO opleiding betreft is bovendien het maximum subsidiebedrag € 1000 per opleiding.

De werkgever dient het FCB Vlees een aantal gegevens te verstrekken voordat tot uitbetaling aan het bedrijf overgegaan kan worden. Deze gegevens moeten per email worden ingediend. Dit kan elk jaar tot en met 15 april.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2021-08-16 — Uitgesplitst

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de Vleessector.

Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de Vleessector

Louis Braillelaan 80
2719 EK Zoetermeer
Nederland

+