Opleidings- en Arbeidsmarktfonds voor de Scheepsbenodigdhedenhandelaren, Zeilmakers en Scheepstuigers

Het doel van het Opleidings- en Arbeidsmarktfonds voor de Scheepsbenodigdhedenhandelaren, Zeilmakers en Scheepstuigers (OASZS) is het bevorderen van de vakinhoudelijke kennis en vaardigheden van scheepsbenodigdhedenhandelaren, zeilmakers en scheepstuigers.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.01.1999 - onbepaald
Aanvraagtermijn Binnen drie maanden na afloop cursus, opleiding of training
Budget Onbepaald
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van het Opleidings- en Arbeidsmarktfonds voor de Scheepsbenodigdhedenhandelaren, Zeilmakers en Scheepstuigers (OASZS) is het bevorderen van de vakinhoudelijke kennis en vaardigheden van scheepsbenodigdhedenhandelaren, zeilmakers en scheepstuigers.

Werkgevers en werknemers in de branche van scheepsbenodigdhedenhandelaren, zeilmakers en scheepstuigers komen in aanmerking voor subsidie van het O&A-fonds SZS.

Er kan subsidie worden verstrekt voor cursussen, opleidingen of trainingen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen ‘training off the job’ en ‘training on the job’.

De subsidie voor training off the job bedraagt 75% van de cursuskosten (tot een maximum van € 455), 75% van de verletkosten (Cao-loon) en 75% van de reiskosten (openbaar vervoer of € 0,18 per kilometer).

De subsidie voor training on the job bedraagt 50% van de cursuskosten (tot een maximum van € 455). Verlet- en reiskosten worden niet vergoed.

Aanvragen kunnen worden ingediend bij het Opleidings- en Arbeidsmarktfonds voor de Scheepsbenodigdhedenhandelaren, Zeilmakers en Scheepstuigers.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2016-10-19 — Actualisatie

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Opleidings- en Arbeidsmarktfonds voor de Scheepsbenodigdhedenhandelaren, Zeilmakers en Scheepstuigers.

Opleidings- en Arbeidsmarktfonds voor de Scheepsbenodigdhedenhandelaren, Zeilmakers en Scheepstuigers

Reitseplein 1
5037 AA Tilburg
Nederland

+