OOC Vergoedingsregeling voor het opleiden en trainen van zij

Het doel van de OOC Vergoedingsregeling voor het opleiden en trainen van zij-instromers in de carrosseriebranche 2022 (OOC-ZIS) van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Carrosseriebedrijf (OOC) is het stimuleren dat zij-instromers in de carrosseriebranche tot een beginnend beroepsniveau worden opgeleid door middel van een functiegerichte training/opleiding.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.01.2022 t/m 31.12.2022
Aanvraagtermijn Vooraf/Achteraf
Budget Onbepaald
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de OOC Vergoedingsregeling voor het opleiden en trainen van zij-instromers in de carrosseriebranche 2022 (OOC-ZIS) van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Carrosseriebedrijf (OOC) is het stimuleren dat zij-instromers in de carrosseriebranche tot een beginnend beroepsniveau worden opgeleid door middel van een functiegerichte training/opleiding.

Een zij-instromer is iemand die de overstap maakt van buiten de carrosseriebranche naar een functie bij een bij OOC aangesloten bedrijf.

Aanvragen kunnen worden ingediend door bij OOC aangesloten bedrijven.

Om in aanmerking te komen voor de vergoeding moet het bedrijf een arbeidsovereenkomst van minimaal zes maanden aangaan met de zij-instromer of een stageovereenkomst voor de duur van de opleiding/training met een intentieverklaring voor een arbeidsovereenkomst van minimaal zes maanden. De zij-instromer wordt door of in opdracht van het bedrijf, waar hij in dienst treedt, opgeleid en getraind tot het niveau aankomend vakkracht.

De vergoeding bedraagt maximaal 50% van de kosten (inclusief btw) met een maximum van € 3000 (inclusief btw) per deelnemende zij-instromer. De kosten betreffen zowel de externe als de interne kosten voor opleiding en training.

Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend bij de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Carrosseriebedrijf. De aanvraag dient bij voorkeur bij de start, maar uiterlijk binnen twee maanden na de start van de arbeidsovereenkomst of stagovereenkomst te worden ingediend.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2022-01-25 — Regeling aangepast en weer op open gezet n.a.v. bekendmaking info over 2022

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Carrosseriebedrijf.

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Carrosseriebedrijf

Korenmolenlaan 4
Postbus 416
3440 AK Woerden

+