Omscholing naar ICT

Het doel van de regeling Omscholing naar ICT- en techniek-kansrijke beroepen (OIT) is het ondersteunen van omscholingstrajecten voor werknemers richting beroepen in de ICT en techniek, waar nog veel vacatures openstaan.

Looptijd 16.07.2021 t/m 30.06.2026
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2021: € 34.625.000
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de regeling Omscholing naar ICT- en techniek-kansrijke beroepen (OIT) is het ondersteunen van omscholingstrajecten voor werknemers richting beroepen in de ICT en techniek, waar nog veel vacatures openstaan.

Belangrijk neveneffect van de regeling is dat de beroepen waarvoor een omscholingstraject kan worden aangevraagd, essentieel zijn voor het slagen van belangrijke transities en uitdagingen zoals de klimaat- en energietransitie, het oplossen van de woningnood en de digitalisering.

De regeling valt onder Hoofdstuk 3, Titel 3.20 van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies (KEZS).

Op basis van de regeling kan een werkgever subsidie aanvragen voor het faciliteren van een of meer omscholingstrajecten die zijn gericht op het verwerven van de benodigde competenties, kennis en ervaring door een of meer werknemers ten behoeve van de uitoefening van een ICT- en techniek-kansrijk beroep. Een werkgever kan voor maximaal zes omscholingstrajecten subsidie aanvragen.

Een ICT- en techniek-kansrijk beroep is een beroep dat past binnen de in bijlage 3.20 bij de regeling opgenomen lijst met kansrijke beroepen, dat valt binnen de beroepssegmenten techniek-industrie, techniek-bouw, techniek-auto en voertuigtechniek, techniek-installatietechniek of ICT.

Een te ondersteunen omscholingstraject bevat een samenhangend geheel van activiteiten dat relevant is voor de adequate uitoefening van een ICT- en techniek-kansrijk beroep, bestaande uit:

  • scholing via een opleiding, cursus, training, of andere vorm van kennisverwerving die door een opleider namens de werkgever wordt aangeboden aan de werknemer; en
  • praktijkondersteuning via het inwerken, coachen, geven van feedback of andere vorm van ondersteuning door een praktijkbegeleider namens de werkgever aan de werknemer.


De subsidie bedraagt € 3750 per omscholingstraject.

Aanvragen kunnen van 1 september 2021 tot en met 1 december 2021 met behulp van een digitaal aanvraagformulier worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het subsidieplafond wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Laatst gewijzigd op 2021-07-15 — Nieuwe regeling

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

+