Natuurschoonwet

Het doel van de Natuurschoonwet (NSW) is het behoud van landgoederen en bijbehorend natuurschoon door eigenaren fiscale voordelen te bieden.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.01.1928 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Onbepaald
Verstrekt door Belastingdienst Ondernemingen
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Natuurschoonwet (NSW) is het behoud van landgoederen en bijbehorend natuurschoon door eigenaren fiscale voordelen te bieden.

In aanmerking komen natuurlijke personen en vennootschappen die eigenaar zijn van landgoederen. In het Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet wordt bepaald waaraan een onroerende zaak moet voldoen om te kunnen worden aangemerkt als een landgoed.

Een eigenaar moet zijn onroerende zaak instandhouden als landgoed en moet voldoen aan een aantal eisen.

De voordelen hebben betrekking op schenkings- en successierecht, recht van overgang, onroerende zaakbelasting (OZB), overdrachtsbelasting, inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.

Bij schenking of vererving hoeft slechts over de helft van de economische waarde van het landgoed belasting te worden betaald. Als het landgoed voor het publiek wordt opengesteld dan kan het zijn dat er helemaal geen schenkingsrecht verschuldigd is. Als echter binnen een periode van 25 jaar het landgoed zijn status verliest, dan worden successierechten en schenkingsrechten alsnog met rente ingevorderd.

Het voordeel is afhankelijk van de waarde van het landgoed.

In september 2015 is een besluit gepubliceerd, waardoor ook niet in Nederland gelegen landgoederen die een element vormen van het Nederlands cultureel erfgoed in aanmerking komen. Het besluit liep vooruit op inmiddels gepubliceerde wijziging van de Natuurschoonwet 1928. De goedkeuring geldt met ingang van 18 december 2014.

Aanvragen kunnen worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in Roermond.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2020-12-30 — Kleine wijziging in voorwaarden

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

+