Mibiton Solo

Het doel van het investeringsfonds Mibiton Solo (MIBSOLO) is om jonge Life Sciences-organisaties de mogelijkheid te geven om te investeren in apparatuur of faciliteiten.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 25.09.2009 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Onbepaald
Behandeld door Stichting Mibiton
Verstrekt door Stichting Mibiton
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van het investeringsfonds Mibiton Solo (MIBSOLO) is om jonge Life Sciences-organisaties de mogelijkheid te geven om te investeren in apparatuur of faciliteiten.

Het fonds is gericht op jonge Life Sciences-organisaties die (zicht op) omzet hebben, maar nog geen of onvoldoende winst maken.

Bij te ondersteunen investeringen gaat het bijvoorbeeld om investeringen in laboratoriumapparatuur, een cleanroom of (medische) apparatuur die zelfstandig is ontwikkeld.

Het fonds kan een lening van maximaal € 500.000 verstrekken, die in maximaal vier jaar wordt terugbetaald, inclusief een rente van 6 tot 8% over het uitstaande bedrag.

Aanvragen kunnen worden ingediend bij Stichting Mibiton.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2021-12-14 — Maximaal investeringsbedrag verhoogd van € 400.000 naar € 500.000

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Stichting Mibiton.

Stichting Mibiton

Synthesium, gebouw C
Loire 150
2491 AK DEN HAAG

+