Mibiton Share

Het doel van het investeringsfonds Mibiton Share (MIBSHARE) is om bedrijven en kennisinstellingen in Life Sciences de mogelijkheid te geven om samen te investeren in apparatuur of faciliteiten.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 25.09.2009 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Onbepaald
Behandeld door Stichting Mibiton
Verstrekt door Stichting Mibiton
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van het investeringsfonds Mibiton Share (MIBSHARE) is om bedrijven en kennisinstellingen in Life Sciences de mogelijkheid te geven om samen te investeren in apparatuur of faciliteiten.

Het fonds is gericht op bedrijven en kennisinstellingen in Life Sciences, maar staat ook open voor jonge spin-offs die de apparatuur delen met onderzoeksinstellingen.

Bij te ondersteunen investeringen gaat het om investeringen in ontwikkelings- en productieapparatuur of investeringen in faciliteiten met een (inter)nationale uitstraling. Minimaal twee contractpartners dienen gebruik te maken van de apparatuur of faciliteiten, waarvan minimaal één mkb’er.

Het fonds kan een lening van maximaal € 650.000 verstrekken, die in maximaal vijf jaar wordt terugbetaald, inclusief een rente van 4 tot 6% over het uitstaande bedrag.

Aanvragen kunnen worden ingediend bij Stichting Mibiton.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2021-12-14 — Maximaal investeringsbedrag verhoogd van € 600.000 naar € 650.000

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Stichting Mibiton.

Stichting Mibiton

Synthesium, gebouw C
Loire 150
2491 AK DEN HAAG

+