Maritieme Innovatie Impuls Projecten

Het doel van de regeling Maritieme Innovatie Impuls Projecten (MIIP) is het maritieme bedrijfsleven te ondersteunen bij het ontwikkelen van nieuwe kennis of producten. Vanuit de MIIP-regeling is steun beschikbaar voor haalbaarheidsstudies naar innovaties.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.01.2014 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Jaarlijks € 250.000
Behandeld door Nederland Maritiem Land (NML)
Verstrekt door Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de regeling Maritieme Innovatie Impuls Projecten (MIIP) is het maritieme bedrijfsleven te ondersteunen bij het ontwikkelen van nieuwe kennis of producten. Vanuit de MIIP-regeling is steun beschikbaar voor haalbaarheidsstudies naar innovaties.

De MIIP-regeling wordt jaarlijks georganiseerd door de Innovation Council van Nederland Maritiem Land (NML) in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken.

Projecten kunnen worden ingediend door alle betrokken partijen in de maritieme sector, ongeacht of zij zijn aangesloten bij de Innovation Council van Nederland Maritiem Land. Binnen projecten moet worden samengewerkt tussen kennisinstellingen en bedrijven. Deelname van het midden- en kleinbedrijf (mkb) is een pré.

Te ondersteunen projecten moeten aansluiten op de vier innovatiethema’s van het Maritiem Innovatiecontract:

  • winnen op zee (grondstoffen- en energiewinning op zee);
  • schone schepen (emissievermindering, alternatieve brandstoffen, onderwatergeluid, ballastwater);
  • slim en veilig varen (speciale schepen, autonoom varen, slimme systemen, defensie, veiligheid);
  • effectieve infrastructuur (interactie schip en infrastructuur havens en vaarwegen).


De subsidie bedraagt maximaal 50% van de projectkosten en kan oplopen tot € 30.000 per project.

Aanvragen kunnen worden ingediend bij de Innovation Council van Nederland Maritiem Land.

Aanvragen worden gerangschikt aan de hand van de bijdrage die er geleverd wordt aan het realiseren van de doelstellingen van het Maritiem Innovatiecontract.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2018-01-30 — Actualisatie

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Nederland Maritiem Land (NML).

Nederland Maritiem Land (NML)

Willemswerf
Boompjes 40
3011 XB Rotterdam

+