Leerlingpremie

Het doel van de Leerlingpremie (FCBBB-L) van Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de Banden- en Wielenbranche (FCBB) is om organisaties uit de banden- en wielenbranche toekomstbestendig te maken door instroom van jonge werknemers te stimuleren.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd Onbepaald
Aanvraagtermijn Achteraf
Budget Onbepaald
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Leerlingpremie (FCBBB-L) van Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de Banden- en Wielenbranche (FCBB) is om organisaties uit de banden- en wielenbranche toekomstbestendig te maken door instroom van jonge werknemers te stimuleren.

In aanmerking komen alle organisaties die aangesloten zijn bij het Fonds Collectieve Belangen voor de Banden- en Wielenbranche (FCBB).

Een organisatie vraagt subsidie aan voor het in dienst nemen van een werknemer die minstens drie maanden, één dag in de week een opleiding volgt en vier dagen in de week bij de organisatie werkt. De opleiding moet een BBL (Beroepsbegeleidende Leerweg) opleiding zijn.

De premie is maximaal € 1000 per persoon.

Aanvragen kunnen gedurende het schooljaar 2021/2022, tussen 1 december 2021 en 1 mei 2022, worden ingediend bij Stichting SVOB (opleidingen en arbo- en milieuzaken).

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2021-08-20 — Uitgesplitst

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Leerlingpremie.

Leerlingpremie

+