Leeftijdssubsidies

Het doel van de Leeftijdssubsidies (FCBV-LS) van de Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de Vleessector (FCB Vlees) is het subsidiëren van het in dienst nemen en opleiden van jongeren, waarbij naast het in dienst nemen en opleiden in het bijzonder wordt gelet op het feit of de jongere langdurig werkloos is en geen werkervaring heeft én het geven van voorlichting met betrekking tot de opleidingsmogelijkheden voor jongeren in de bedrijfstak.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd Onbepaald
Aanvraagtermijn Achteraf
Budget Onbepaald
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Leeftijdssubsidies (FCBV-LS) van de Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de Vleessector (FCB Vlees) is het subsidiëren van het in dienst nemen en opleiden van jongeren, waarbij naast het in dienst nemen en opleiden in het bijzonder wordt gelet op het feit of de jongere langdurig werkloos is en geen werkervaring heeft én het geven van voorlichting met betrekking tot de opleidingsmogelijkheden voor jongeren in de bedrijfstak.

In aanmerking komen werkgevers in de vleessector.

De subsidie wordt verstrekt voor het in dienst nemen van een leerling. De doelgroep bestaat uit leerlingen van 16 jaar of ouder die een opleiding binnen een erkend leerlingstelsel volgen. Alleen BBL 1 en BBL 2 opleidingen komen in aanmerking voor een Leeftijdssubsidie

Het bedrag van de subsidie is in het eerste jaar € 1200 per leerling. In het tweede opleidingsjaar wordt € 600 uitgekeerd.

De werkgever dient het FCB Vlees een aantal gegevens te verstrekken voordat tot uitbetaling aan het bedrijf overgegaan kan worden. Deze gegevens moeten per email worden ingediend. Dit kan elk jaar tot en met 15 april.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2021-08-16 — Uitgesplitst

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de Vleessector.

Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de Vleessector

Louis Braillelaan 80
2719 EK Zoetermeer
Nederland

+