Jobcoach

Het doel van het instrument jobcoach (UWV-JC) van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) is het stimuleren van het gebruik van een jobcoach die werknemers met een langdurige ziekte of handicap begeleiden op de werkvloer.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd Onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf/Achteraf
Budget Onbepaald
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van het instrument jobcoach (UWV-JC) van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) is het stimuleren van het gebruik van een jobcoach die werknemers met een langdurige ziekte of handicap begeleidt op de werkvloer. Er kan gebruik gemaakt worden van een externe of een interne jobcoach.

De externe jobcoach is een voorziening die de werknemer zelf kan aanvragen. De externe jobcoach werkt voor een erkende jobcoachorgansiatie en legt verantwoording af aan UWV. Voor het inzetten van een interne jobcoach is subsidie beschikbaar voor werkgevers. Deze jobcoach hoeft niet gecertificeerd te zijn. Het kan ook een collega op de werkvloer zijn die hier een speciale training voor volgde.

De vergoeding voor een externe jobcoach kan worden aangevraagd door mensen die al werk hebben. Voor het aanvragen van de steun voor een interne jobcoach moet de werknemer minimaal een dienstverband van zes maanden hebben en minimaal 35% van het minimumloon verdienen.

De subsidie voor een interne jobcoach geldt voor één jaar. Na dit jaar is het mogelijk om maximaal twee keer opnieuw subsidie voor één jaar te krijgen.

Aanvragen kunnen worden ingediend bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). De subsidie voor een interne jobcoach kan maximaal vier weken voor de datum waarop UWV de aanvraag heeft ontvangen, met terugwerkende kracht ingaan.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2021-08-27 — Uitgesplitst

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV_VAR).

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV_VAR)

Variabel
NEDERLAND

+