Internationaal innoveren

Het doel van de regeling Internationaal innoveren (IISIO) is het financieel ondersteunen van de Nederlandse deelname aan internationale innovatieprojecten, dat wil zeggen een EUREKA-innovatieproject, XECS-innovatieproject, ITEA4-innovatieproject, AI-innovatieproject of Global Stars-innovatieproject.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 20.08.2014 t/m 31.12.2025
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2022: € 10 miljoen (ITEA4-innovatieprojecten), € 10 miljoen (XECS-innovatieprojecten), € 2 miljoen (waterstof-innovatieprojecten)
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de regeling Internationaal innoveren (IISIO) is het financieel ondersteunen van de Nederlandse deelname aan internationale innovatieprojecten, dat wil zeggen een EUREKA-innovatieproject, XECS-innovatieproject, ITEA4-innovatieproject, AI-innovatieproject, waterstof-innovatieproject of Global Stars-innovatieproject.

De regeling valt onder Hoofdstuk 3, Titel 3.8 van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies (KEZS).

Er is subsidie beschikbaar voor een deelnemer in een internationaal innovatiesamenwerkingsverband dat een EUREKA-innovatieproject, een XECS-innovatieproject, een ITEA4-innovatieproject, een AI-innovatieproject, een waterstof-innovatieproject of een Global Stars-innovatieproject uitvoert dat een looptijd heeft van maximaal drie jaar.

Onder een internationaal innovatiesamenwerkingsverband wordt verstaan: een samenwerkingsverband waarbij minimaal één van de partijen een in Nederland gevestigde ondernemer is en minimaal één van de partijen een ondernemer of onderzoeksorganisatie is die is gevestigd in een land dat niet deelneemt aan het EUREKA-netwerk.

Een internationaal innovatieproject moet betrekking hebben op industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling.

De subsidie bedraagt:

  • 50% van de subsidiabele kosten voor industrieel onderzoek;
  • 35% van de subsidiabele kosten voor industrieel onderzoek door een ondernemer. Dit percentage wordt met 10% verhoogd indien subsidie wordt verleend aan een mkb-ondernemer;
  • 25% van de subsidiabele kosten voor experimentele ontwikkeling. Dit percentage wordt met 10% verhoogd indien subsidie wordt verleend aan een mkb-ondernemer.


Het maximale subsidiebedrag per innovatieproject is € 750.000 voor EUREKA-innovatieprojecten, € 4 miljoen voor XECS-innovatieprojecten, ITEA4-innovatieprojecten en AI-innovatieprojecten, € 500.000 voor waterstof-innovatieprojecten en € 350.000 voor Global Stars-innovatieprojecten.

Aanvragen kunnen tijdens een tenderperiode met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De aanvragen worden beoordeeld op volgorde van rangschikking. De aanvragen worden voor advies voorgelegd aan de Adviescommissie internationaal innoveren.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2021-12-09 — Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2022

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

+