Innovation Fund (innovatiefonds van de Europese Unie)

Het Innovation Fund (IF) oftewel het innovatiefonds van de Europese Unie (EU) is gericht op de financiering van doorbraaktechnologieën voor hernieuwbare energie, energie-intensieve industrieën, energieopslag en koolstofopvang, -gebruik en -opslag.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 17.06.2019 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor de periode 2020-2030: circa € 10 miljard
Behandeld door Commissie van de Europese Unie/200
Verstrekt door Commissie van de Europese Unie/200
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het Innovation Fund (IF) oftewel het innovatiefonds van de Europese Unie (EU) is gericht op de financiering van doorbraaktechnologieën voor hernieuwbare energie, energie-intensieve industrieën, energieopslag en koolstofopvang, -gebruik en -opslag.

Het Innovation Fund, dat één van ‘s werelds grootste programma’s voor de demonstratie van innovatieve koolstofarme technologieën is, wordt gefinancierd uit de opbrengsten van de veiling van emissierechten uit het EU-emissiehandelssysteem oftewel het EU’s Emissions Trading System (EU ETS).

In aanmerking voor ondersteuning komen projecten ter demonstratie van uiterst innovatieve technologieën, processen of producten die voldoende rijp zijn en een aanzienlijk potentieel hebben om de emissie van broeikasgassen te beperken. Te ondersteunen projecten kunnen plaatsvinden in alle EU-lidstaten plus IJsland en Noorwegen.

De ondersteuning bedraagt maximaal 60% van de projectkosten.

Aanvragen kunnen na publicatie van een oproep tot het indienen van voorstellen worden ingediend via het zogeheten EU Funding and Tenders portal. De aanvraagprocedure verloopt in twee opeenvolgende fasen, eerst voor blijken van belangstelling en vervolgens voor volledige aanvragen.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2022-04-01 — Oproep 'Small Scale Projects' (InnovFund-2021-SSC)

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Commissie van de Europese Unie/200.

Commissie van de Europese Unie/200

Wetstraat 200
B-1049 BRUSSEL
BELGIE

+