Innovatieprojecten ten behoeve van een duurzame visserij en de aquacultuur

Het doel van de regeling Innovatieprojecten ten behoeve van een duurzame visserij en de aquacultuur (IDVA) is het stimuleren van innovaties in de visserij- en aquacultuursector om tot een duurzame en toekomstbestendige visserij en aquacultuur te komen.

Looptijd 24.06.2021 t/m 30.06.2023
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor de openstelling van 8 juli 2021 t/m 15 september 2021: € 4.705.000
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de regeling Innovatieprojecten ten behoeve van een duurzame visserij en de aquacultuur (IDVA) is het stimuleren van innovaties in de visserij- en aquacultuursector om tot een duurzame en toekomstbestendige visserij en aquacultuur te komen.

De regeling valt onder Hoofdstuk 2, Titel 2.16 van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies (KEZS).

Subsidie kan worden aangevraagd door zowel individuele als samenwerkende visserij- of aquacultuurondernemingen, visserij- of aquacultuurorganisaties en/of onderzoeksorganisaties.

Subsidie kan worden aangevraagd voor de uitvoering van innovatieprojecten, die betrekking hebben op industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling en gericht zijn op de innovatie van visserij- of aquacultuurproducten of de productie daarvan met het oog op:

  • de vermindering van de negatieve invloed op klimaat of milieu door visserij- of aquacultuuractiviteiten; of
  • de ontwikkeling van andere vangst- of kweekmethoden, die bijdragen aan een duurzamere visserij of aquacultuur.


De subsidiabele kosten van een te ondersteunen project moeten minimaal € 500.000 bedragen. De beoogde innovatie moet bovendien binnen vijf jaar kunnen leiden tot commerciële toepassing. Verder moet een te ondersteunen project ook leiden tot een voldoende mate van vernieuwing van een product of productieproces én tot een substantiële vermindering van milieubelastende effecten of verduurzaming, in vergelijking met wat kan worden bereikt door onderhoud of andere activiteiten in het kader van de gangbare bedrijfsvoering.

De subsidie bedraagt 65% van de subsidiabele kosten voor een innovatieproject dat betrekking heeft op industrieel onderzoek, en 40% van de subsidiabele kosten voor een innovatieproject dat betrekking heeft op experimentele ontwikkeling. Deze percentages worden verhoogd met 10 procentpunten indien de subsidieontvanger een mkb-onderneming is.

In afwijking van het bovenstaande bedraagt de subsidie 100% van de subsidiabele kosten indien de subsidieontvanger een onderzoeksorganisatie is en het project van belang is voor alle marktdeelnemers in de betrokken sector of subsector.

De subsidie bedraagt maximaal € 1 miljoen per innovatieproject.

Aanvragen kunnen van 8 juli 2021 tot en met 15 september 2021 met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het subsidieplafond wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Laatst gewijzigd op 2021-12-14 — Verhoging plafond 2021

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Variabel

+