Innovatieprestatiecontracten ten behoeve van een duurzame visserij

Het doel van de regeling Innovatieprestatiecontracten ten behoeve van een duurzame visserij (IPCDV) is het subsidiëren van innovatieprestatiecontracten ten behoeve van een duurzame visserij.

Looptijd 01.07.2019 t/m 30.06.2022
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2021: € 1.227.000. Voor 2020: € 1.453.000.
Verstrekt door Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de regeling Innovatieprestatiecontracten ten behoeve van een duurzame visserij (IPCDV) is het subsidiëren van innovatieprestatiecontracten ten behoeve van een duurzame visserij.

De regeling valt onder Hoofdstuk 2, Titel 2.11 van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies (KEZS).

De doelgroep van de regeling bestaat uit samenwerkingsverbanden die, naast de IPC-penvoerder, bestaan uit minimaal twee en ten hoogste twintig niet met een andere IPC-deelnemer of de IPC-penvoerder in een groep verbonden mkb-ondernemers, van wie minimaal de helft een visserijonderneming in stand houdt.

De IPC-projecten binnen deze regeling kunnen betrekking hebben op:

  • vangstmethoden of vistuigen om selectiever te vissen;
  • vangstmethoden of vistuigen die minder bodemberoering tot gevolg hebben dan de huidige in de visserij gebruikte methoden of tuigen;
  • vermindering van de negatieve invloed op klimaat of milieu door visserijactiviteiten; of
  • andere vangstmethoden of kweekmethoden, die bijdragen aan een duurzame visserij.


Deelnemers in een IPC-verband kunnen subsidie aanvragen voor de uitvoering van een innovatieplan. In het IPC-verband werken bedrijven over een periode van maximaal twee jaar aan collectieve en aan ‘eigen’ innovaties. Ze worden hierbij begeleid door een penvoerder. De innovatie heeft betrekking op producten, diensten of het productieproces.

De IPC-penvoerder kan subsidie krijgen voor de uitvoering van zijn overkoepelende plan, waarin onder meer wordt aangegeven welke collectieve activiteiten door wie worden verricht.

De subsidie voor IPC-projecten bedraagt voor de penvoerder maximaal € 4000 per IPC-deelnemer, en voor de IPC-deelnemer 50% van de kosten van de uitvoering van zijn innovatieplan, tot een maximum van € 125.000.

Aanvragen kunnen van 1 april tot en met 15 september 2021 met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Laatst gewijzigd op 2021-12-14 — Verhoging plafond 2021

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

+