Innovatiekredieten

Het doel van de regeling Innovatiekredieten (INNOKREDIET) is bijdragen aan duurzame groei van de Nederlandse economie door het versterken van de innovatiekracht.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 20.08.2014 t/m 30.06.2024
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2022: € 60 miljoen (€ 20 miljoen voor klinische ontwikkelingsprojecten en € 40 miljoen voor technische ontwikkelingsprojecten). Voor 2021: € 60 miljoen (€ 30 miljoen voor klinische ontwikkelingsprojecten en € 30 miljoen voor technische ontwikkelingsprojecten).
Verstrekt door Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de regeling Innovatiekredieten (INNOKREDIET) is bijdragen aan duurzame groei van de Nederlandse economie door het versterken van de innovatiekracht.

De regeling valt onder Hoofdstuk 3, Titel 3.9 van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies (KEZS).

Ondernemers kunnen een krediet krijgen voor risicovolle technische en klinische ontwikkelingsprojecten, waarin voor Nederland nieuwe producten, processen of diensten worden ontwikkeld, die een zeer goed marktperspectief hebben. Ondernemers die gevestigd zijn op Bonaire, Sint Eustatius of Saba komen ook in aanmerking.

De hoogte van het krediet is afhankelijk van de omvang van het bedrijf en of er sprake is van samenwerking met een kennisinstelling of een ander bedrijf. Het percentage loopt uiteen van maximaal 25% tot maximaal 50% van de subsidiabele kosten.

Aanvragen kunnen met behulp van een aanvraagformulier bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland worden ingediend. Op de aanvragen wordt beslist in volgorde van ontvangst.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2021-12-09 — Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2022

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

+