Horizon Europe onderdeel Onderzoeksinfrastructuren

Het doel van het Horizon Europe-onderdeel Onderzoeksinfrastructuren (HORIZONINFRA) is Europa te voorzien van duurzame onderzoeksinfrastructuren van wereldklasse, die voor alle onderzoekers binnen en buiten Europa toegankelijk zijn en die de mogelijkheden voor wetenschappelijke vooruitgang en innovatie volledig benutten.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.01.2021 t/m 31.12.2027
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2021 t/m 2027: € 2,186 miljard in lopende prijzen + € 193 miljoen in constante prijzen van 2018 (extra toewijzing)
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van het Horizon Europe-onderdeel Onderzoeksinfrastructuren (HORIZONINFRA) is Europa te voorzien van duurzame onderzoeksinfrastructuren van wereldklasse, die voor alle onderzoekers binnen en buiten Europa toegankelijk zijn en die de mogelijkheden voor wetenschappelijke vooruitgang en innovatie volledig benutten.

Het onderdeel Onderzoeksinfrastructuren maakt deel uit van Horizon Europe, het kaderprogramma van de EU voor het stimuleren van onderzoek en innovatie in de periode 2021 tot en met 2027. Het onderdeel Onderzoeksinfrastructuren valt onder Horizon Europe-pijler 1 “Wetenschappelijke excellentie”.

In het door de Europese Commissie vastgestelde werkprogramma wordt verder invulling gegeven aan de te ondersteunen activiteiten en de exacte voorwaarden.

Het maximale financieringspercentage varieert en is vastgelegd in het werkprogramma.

Aanvragen kunnen na publicatie van een oproep tot het indienen van voorstellen worden ingediend bij de Europese Commissie.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2021-12-23 — Nieuwe oproep

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Commissie van de Europese Unie/200.

Commissie van de Europese Unie/200

Wetstraat 200
B-1049 BRUSSEL
BELGIE

+