Horizon Europe economie, natuurlijke hulpbronnen, landbouw en milieu

Het doel van het Horizon Europe-cluster Levensmiddelen, bio-economie, natuurlijke hulpbronnen, landbouw en milieu (HORIZONC6) is bij te dragen aan onderzoek en innovatie gericht op de transitie naar duurzame consumptie en productie, alsmede het herstel van een gezonde planeet.

Looptijd 01.01.2021 t/m 31.12.2027
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2021 t/m 2027: € 8,952 miljard in lopende prijzen
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van het Horizon Europe-cluster Levensmiddelen, bio-economie, natuurlijke hulpbronnen, landbouw en milieu (HORIZONC6) is bij te dragen aan onderzoek en innovatie gericht op de transitie naar duurzame consumptie en productie, alsmede het herstel van een gezonde planeet.

Het cluster Levensmiddelen, bio-economie, natuurlijke hulpbronnen, landbouw en milieu maakt deel uit van Horizon Europe, het kaderprogramma van de EU voor het stimuleren van onderzoek en innovatie in de periode 2021 tot en met 2027. Het cluster Levensmiddelen, bio-economie, natuurlijke hulpbronnen, landbouw en milieu valt onder Horizon Europe-pijler 2 “Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen”.

In aanmerking voor ondersteuning komen juridische entiteiten gevestigd in een EU-lidstaat of een met Horizon Europe geassocieerd land.

Ondersteuning is beschikbaar voor onderzoeks- en innovatie-activiteiten (O&I-activiteiten) gericht op:

  • bescherming van het milieu;
  • herstel, duurzaam beheer en gebruik van natuurlijke en biologische hulpbronnen van land, binnenwateren en zee om de achteruitgang van biodiversiteit te stoppen;
  • verbetering van de voedsel- en voedingszekerheid voor iedereen; en
  • bevordering van de overgang naar een koolstofarme, hulpbronnenefficiënte en circulaire economie en duurzame bio-economie.


In het door de Europese Commissie vastgestelde werkprogramma wordt verder invulling gegeven aan de te ondersteunen activiteiten en de exacte voorwaarden.

Het maximale financieringspercentage varieert en is vastgelegd in het werkprogramma.

Aanvragen kunnen na publicatie van een oproep tot het indienen van voorstellen worden ingediend bij de Europese Commissie.

Laatst gewijzigd op 2021-06-16 — Nieuwe oproep

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Commissie van de Europese Unie/200.

Commissie van de Europese Unie/200

Wetstraat 200
B-1049 BRUSSEL
BELGIE

+