Horizon Europe cluster 1: Gezondheid

Het doel van het Horizon Europe-cluster Gezondheid (HORIZONC1) is bij te dragen aan onderzoek en innovatie gericht op de verbetering en bescherming van de gezondheid en het welzijn van burgers van alle leeftijden.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.01.2021 t/m 31.12.2027
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2021 t/m 2027: € 6,893 miljard in lopende prijzen
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van het Horizon Europe-cluster Gezondheid (HORIZONC1) is bij te dragen aan onderzoek en innovatie gericht op de verbetering en bescherming van de gezondheid en het welzijn van burgers van alle leeftijden.

Het cluster Gezondheid maakt deel uit van Horizon Europe, het kaderprogramma van de EU voor het stimuleren van onderzoek en innovatie in de periode 2021 tot en met 2027. Het cluster Gezondheid valt onder Horizon Europe-pijler 2 “Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen”.

In aanmerking voor ondersteuning komen juridische entiteiten gevestigd in een EU-lidstaat of een met Horizon Europe geassocieerd land.

Ondersteuning is beschikbaar voor onderzoeks- en innovatie-activiteiten (O&I-activiteiten) gericht op:

  • verbetering en bescherming van de gezondheid en het welzijn van burgers van alle leeftijden, door het genereren van nieuwe kennis, door het ontwikkelen van innovatieve oplossingen, door ervoor te zorgen dat waar dienstig een genderperspectief wordt opgenomen met het oog op preventie, diagnose, monitoring, behandeling en genezing van ziekten, en door gezondheidstechnologieën te ontwikkelen;
  • beperking van gezondheidsrisico’s;
  • bescherming van de bevolking en bevordering van goede gezondheid en welzijn, ook op het werk;
  • publieke gezondheidszorgstelsels kosteneffectiever, rechtvaardiger en duurzamer maken;
  • armoedeziekten voorkomen en aanpakken; en
  • participatie en zelfbeheer van patiënten ondersteunen en mogelijk maken.


In het door de Europese Commissie vastgestelde werkprogramma wordt verder invulling gegeven aan de te ondersteunen activiteiten en de exacte voorwaarden.

Het maximale financieringspercentage varieert en is vastgelegd in het werkprogramma.

Aanvragen kunnen na publicatie van een oproep tot het indienen van voorstellen worden ingediend bij de Europese Commissie.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2021-05-18 — Nieuw opgenomen

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Commissie van de Europese Unie/200.

Commissie van de Europese Unie/200

Wetstraat 200
B-1049 BRUSSEL
BELGIE

+