Groeifaciliteit

De Groeifaciliteit (GROEI) moet ervoor zorgen dat ondernemingen voor de financiering van snelle groei dan wel bedrijfsovername minder moeite hebben met het aantrekken van risicokapitaal.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 20.08.2014 t/m 30.06.2023
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2022: € 85 miljoen. Voor 2021: € 85 miljoen.
Verstrekt door Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

De Groeifaciliteit (GROEI) moet ervoor zorgen dat ondernemingen voor de financiering van snelle groei dan wel bedrijfsovername minder moeite hebben met het aantrekken van risicokapitaal.

De regeling valt onder Hoofdstuk 3, Titel 3.12 van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies (KEZS).

Het ministerie van EZ staat via de regeling op aanvraag van een kapitaalverschaffer voor 50% garant voor het verstrekken van risicokapitaal aan een ondernemer. De regeling geldt ook voor kredietinstellingen en ondernemers die gevestigd zijn op Bonaire, Sint Eustatius of Saba. De regeling is complementair aan de Borgstelling mkb-kredieten (BMKB), waar de overheid garant staat voor kredieten aan mkb-ondernemers.

Alleen professionele kapitaalverschaffers kunnen een beroep op de regeling doen. Naast banken worden daar ook onder verstaan participatiemaatschappijen en informele investoren. De garantstelling heeft betrekking op risicokapitaal dat wordt verstrekt aan ondernemers.

De garantstelling is van toepassing op financieringen van ten hoogste € 50 miljoen die ten goede komen aan nieuwe activiteiten van de onderneming. Het maximum bedrag dat door een financier kan worden verstrekt aan een ondernemer of aan een groep bedraagt € 25 miljoen.

Aanvragen voor garantstelling kunnen met behulp van een aanvraagformulier bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland worden ingediend. Een adviescommissie beoordeelt de aanvragen. Op de aanvragen wordt beslist in volgorde van ontvangst.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2021-12-09 — Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2022

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

+