Garantstellingsregeling curatoren 2012

Het doel van de Garantstellingsregeling curatoren 2012 (GSR2012) is het vergemakkelijken van de mogelijkheden om malafide bestuurders van rechtspersonen in hun privévermogen aan te spreken in het geval van een faillissement.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.05.2012 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf/Achteraf
Budget Onbepaald
Behandeld door Justis
Verstrekt door Ministerie van Justitie en Veiligheid
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Garantstellingsregeling curatoren 2012 (GSR2012) is het vergemakkelijken van de mogelijkheden om malafide bestuurders van rechtspersonen in hun privévermogen aan te spreken in het geval van een faillissement.

De regeling vervangt de Garantstellingsregeling curatoren 2005.

Curatoren komen in aanmerking voor een garantstelling.

In het kader van de regeling staat het Rijk in bepaalde gevallen garant voor het salaris en een onkostenvergoeding van de curator. De regeling vergoedt kosten in verband met bepaalde juridische acties, bijvoorbeeld de kosten voor een vooronderzoek of het instellen van een rechtsvordering in verband met mogelijk onbehoorlijk bestuur door de schuldenaar. De regeling kan ook worden gebruikt voor het terughalen van geld dat voorafgaand of na het faillissement door de onderneming is betaald, waardoor andere schuldeisers zijn benadeeld.

Om een beroep te doen op de regeling moet de curator een vragenlijst invullen en indienen bij Justis.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2016-10-11 — Actualisatie

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Justis.

Justis

Postbus 20300
2500 EH Den Haag
Nederland

+