Garantie ondernemingsfinanciering

Met de Garantie ondernemingsfinanciering (GO) wil de overheid gezonde bedrijven de mogelijkheid geven investeringen te blijven financieren.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 20.08.2014 t/m 30.06.2023
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2022: € 600 miljoen (GO, GOBANK en GO-C). Voor 2021: € 2,5 miljard (GO, GOBANK en GO-C).
Verstrekt door Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Met de Garantie ondernemingsfinanciering (GO) wil de overheid gezonde bedrijven de mogelijkheid geven investeringen te blijven financieren.

De regeling valt onder Hoofdstuk 3, Titel 3.13 van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies (KEZS). De regeling stond voorheen bekend als de Regeling tijdelijke garantie ondernemingsfinanciering.

In aanmerking komen in Nederland gevestigde ondernemingen met substantiële activiteiten in Nederland. De regeling is gericht op grote en middelgrote ondernemingen.

De financiering vindt plaats in de vorm van een al dan niet achtergestelde banklening met een vaste rente dan wel een vaste rente in combinatie met een variabele rente gebaseerd op Euribor. De bank krijgt op basis van de regeling een garantie van 50% voor nieuwe bankleningen van minimaal € 1,5 miljoen en maximaal € 150 miljoen. Dit maximum van € 150 miljoen geldt per onderneming (of groep van ondernemingen). Het gaat in principe om nieuwe bankleningen, de garantie mag dus in principe niet worden gebruikt ter vervanging van eerder verstrekt krediet of risicodragend vermogen aan de onderneming. Hiervan kan in bepaalde gevallen worden afgeweken.

De regeling kent geen bepalingen ten aanzien van financiële ratio’s of minimaal aanwezige solvabiliteit. De looptijd van de garantie is maximaal acht jaar.

Voor een financiering met overheidsgarantie moet de aanvrager zich richten tot één van de deelnemende banken. De bank besluit of er voor de financiering bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een verzoek tot garantstelling wordt ingediend en of de financiering uiteindelijk ook wordt verstrekt.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2022-03-25 — Verhoging plafond 2022 ivm herintroductie GO-C

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

+