Fûns Skjinne Fryske Enerzjy

Het doel van het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) is het investeren in Friese projecten gericht op energiebesparing en/of duurzame energieopwekking.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 22.11.2013 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget € 90 miljoen
Behandeld door Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn)
Verstrekt door Provincie Friesland
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) is het investeren in Friese projecten gericht op energiebesparing en/of duurzame energieopwekking.

Het FSFE – een onderdeel van de Subsidieregeling economie, recreatie en toerisme Fryslân (SERTFFR) – verstrekt risicodragende financiering in de vorm van leningen, garanties en/of aandelenkapitaal (in combinatie met private investeerders).

In aanmerking voor financiering komen doelondernemingen. Doelondernemingen zijn rechtspersonen, commanditaire vennootschappen, vennootschappen onder firma, maatschappen of eenmanszaken die in aanmerking willen komen voor financiering.

Financiering is alleen beschikbaar voor energietransitieprojecten, dat wil zeggen projecten gericht op energiebesparing en/of duurzame energieopwekking.

De financiering bedraagt minimaal € 50.000 en maximaal € 15 miljoen. In afwijking hiervan bedraagt de financiering minimaal € 25.000 en maximaal € 200.000 indien het gaat om zogeheten LEI-Financieringen. LEI-Financieringen betreffen financieringen verstrekt aan een LEI, oftewel een doelonderneming die gericht is op een toename van hernieuwbare, duurzame energieproductie, die lokaal geworteld is en haar directe omgeving laat meeprofiteren van de opbrengsten van haar projecten door burgers en bedrijven actief te laten participeren.

Aanvragen kunnen worden ingediend bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn), waaraan het beheer van het fonds is uitbesteed.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2022-01-21 — Regeling aangepast n.a.v. volledig vernieuwd investeringsreglement

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Fûns Skjinne Fryske Enerzjy.

Fûns Skjinne Fryske Enerzjy

Sophialaan 36
8911AE Leeuwarden
Nederland

+