Fonds European Partnership for Responsible Minerals

Het doel van het Fonds European Partnership for Responsible Minerals (FEPRM) is het bevorderen van de levering van verantwoord geproduceerde mineralen uit conflict- en hoogrisicogebieden, en het ondersteunen van de maatschappelijk verantwoorde ontginning van mineralen die bijdraagt aan lokale ontwikkeling.

Looptijd 27.06.2017 t/m 13.08.2022
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2020: € 3,8 miljoen
Behandeld door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Verstrekt door Ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa)
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van het Fonds European Partnership for Responsible Minerals (FEPRM) is het bevorderen van de levering van verantwoord geproduceerde mineralen uit conflict- en hoogrisicogebieden, en het ondersteunen van de maatschappelijk verantwoorde ontginning van mineralen die bijdraagt aan lokale ontwikkeling.

Het fonds – dat onder afdeling 5 (thematische financiering) van de Subsidieregeling ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (SMINBUZA) valt – richt zich in het kader van bovenstaande doelstelling op het ondersteunen van activiteiten die bijdragen aan verantwoorde en duurzame toeleveringsketens voor mineralen zoals tin, tantaal, wolfraam en goud (3TG).

Subsidie kan worden aangevraagd door penvoerders van partnerschappen die bestaan uit minimaal twee partners, waarvan er één bij voorkeur een actor uit de toeleveringsketen is. Wordt subsidie aangevraagd voor een bedrag boven € 340.000, dan is deelname van een actor uit de toeleveringsketen aan het partnerschap verplicht.

Te ondersteunen projecten moeten de volgende doelstellingen bevorderen:

  • verbetering van de arbeidsomstandigheden en de levensstandaard van mijnwerkers in de artisanale en kleinschalige mijnbouw in conflict-affected and high-risk areas (CAHRA’s);
  • verbetering van de verantwoorde productie van mineralen en metalen in artisanale en kleinschalige mijnen;
  • stimulering van de handel in verantwoorde mineralen die afkomstig zijn van artisanale en kleinschalige mijnen in CAHRA’s;
  • voorbereiding van mijnwerkers in de artisanale en kleinschalige mijnbouw, actoren in de toeleveringsketen en overheden in mijnbouwlanden in CAHRA’s op tenuitvoerlegging van de Europese verordening conflictmineralen.


De subsidie bedraagt per aanvraag maximaal € 800.000. Is de gevraagde financiering hoger dan € 340.000, dan bedraagt de subsidie ten hoogste 70% van de subsidiabele kosten en is een eigen bijdrage van ten minste 30% van de subsidiabele kosten vereist.

Indien een penvoerder een subsidieaanvraag wil indienen namens een (potentieel) partnerschap, dan moet eerst een verplicht adviestraject worden gevolgd en een quick scan worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Een quick scan kan tot en met 15 juni 2020 (14.00 uur) worden ingediend, waarop RVO een (niet-bindend) advies uitbrengt.

Subsidieaanvragen kunnen vervolgens van 15 juni 2020 tot en met 1 september 2020 (14.00 uur) met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij RVO.

Subsidie wordt toegekend in de volgorde van de rangschikking van de subsidieaanvragen op basis van verschillende rangschikkingscriteria.

Laatst gewijzigd op 2020-08-21 — Wijziging: aanpassing start- en einddatum projecten

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Variabel

+