Financieringsmechanisme van de Unie voor hernieuwbare energie

Het doel van het Financieringsmechanisme van de Unie voor hernieuwbare energie, oftewel het Union renewable energy financing mechanism (REFM), is het ondersteunen van de uitrol van hernieuwbare energie in de hele Europese Unie (EU). Vanuit het mechanisme wordt steun verleend voor nieuwe projecten op het gebied van hernieuwbare energie in de EU.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.01.2021 - onbepaald
Aanvraagtermijn Na publicatie oproep
Budget Onbepaald
Behandeld door Europese Commissie (Brussel)
Verstrekt door Europese Commissie (Brussel)
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van het Financieringsmechanisme van de Unie voor hernieuwbare energie, oftewel het Union renewable energy financing mechanism (REFM), is het ondersteunen van de uitrol van hernieuwbare energie in de hele Europese Unie (EU). Vanuit het mechanisme wordt steun verleend voor nieuwe projecten op het gebied van hernieuwbare energie in de EU.

Het mechanisme moet het EU-lidstaten makkelijker maken om samen te werken aan de financiering en de uitrol van hernieuwbare energieprojecten, hetzij als gastland (gastheerlidstaat) dan wel als bijdragend land (bijdragende lidstaat). De te ondersteunen projecten dragen bij aan de hernieuwbare energie-doelstellingen van de deelnemende landen en het uiteindelijke doel van de Europese Green Deal om in 2050 een CO2-neutrale EU te zijn.

Het mechanisme wordt gefinancierd uit betalingen door de lidstaten, uit financiële middelen van de EU of uit bijdragen van de particuliere sector.

Het mechanisme kent subsidies toe voor:

  • investeringssteun die verleend wordt om de capaciteit voor de productie van hernieuwbare energie te vergroten;
  • operationele steun die verleend wordt om stimulansen te geven voor de werking van installaties voor hernieuwbare energie, door zowel vaste als variabele premies bovenop de marktinkomsten te verstrekken.


Als het mechanisme voorziet in investeringssteun, worden de vorm van de steun, de uitkering en andere specifieke regels vastgesteld in de desbetreffende oproep(en) tot het indienen van voorstellen.

Als het mechanisme voorziet in operationele steun, kan deze de vorm aannemen van een vaste of een variabele premie. De uitkering ervan en andere specifieke regels worden vastgesteld in de desbetreffende oproep(en) tot het indienen van voorstellen.

Aanvragen kunnen na publicatie van een oproep tot het indienen van voorstellen worden ingediend bij de Europese Commissie. Subsidies worden eerst toegekend aan de aanvraag met de laagste prijs en daarna in volgorde van laagste naar hoogste prijs, behalve wanneer andere gunningscriteria worden toegepast.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2020-09-18 — Nieuwe regeling

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Europese Commissie (Brussel).

Europese Commissie (Brussel)

Wetstraat 200
B-1049 BRUSSEL
BELGIE

+