Eurostarsprojecten

Het doel van de regeling Eurostarsprojecten (EUROSTARSNL) is het ondersteunen van internationale samenwerking op het gebied van hightech onderzoek en ontwikkeling.

Looptijd 20.08.2014 t/m 31.12.2025
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2022: € 9.521.000 (eerste tender). Voor 2021: € 12.521.000 (tender december 2020-januari 2021), € 13 miljoen (tender juni 2021).
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de regeling Eurostarsprojecten (EUROSTARSNL) is het ondersteunen van internationale samenwerking op het gebied van hightech onderzoek en ontwikkeling. Eurostars is een gezamenlijk initiatief van EUREKA en de Europese Commissie.

De regeling valt onder Hoofdstuk 3, Titel 3.7 van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies (KEZS).

In aanmerking voor een bijdrage komen in Nederland gevestigde ondernemers, onderzoeksorganisaties of een Eurostarssamenwerkingsverband (indien twee of meer binnen Nederland gevestigde partijen bijdragen aan hetzelfde Eurostarsproject). Als er sprake is van een samenwerkingsverband, moet er in ieder geval een ondernemer deelnemen.

Subsidie is alleen beschikbaar voor projecten die voorkomen op de door de High Level Group van het Eurostarsprogramma goedgekeurde rangschikking. De subsidie wordt verleend op volgorde van de plaats op deze rangschikking tot het subsidieplafond is bereikt.

De subsidie bedraagt 25% van de kosten voor industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling en 50% van de subsidiabele kosten voor niet-economische activiteiten van onderzoeksorganisaties. De subsidie wordt verhoogd met tien procentpunten indien subsidie wordt verstrekt aan een mkb-ondernemer en met vijftien procentpunten indien het project daadwerkelijke samenwerking behelst. De maximale subsidie per project bedraagt € 500.000.

De aanvraagprocedure kent twee stappen:

  • 1) er moet een projectvoorstel worden ingediend bij het Eureka-secretariaat in Brussel. Dit kan gedurende het hele jaar. Maximaal twee keer per jaar worden de binnengekomen voorstellen beoordeeld (doorgaans eind maart en eind september);
  • 2) na de beoordeling en ranking door Brussel moet binnen twee weken na de bekendmaking van de ranking met behulp van een aanvraagformulier subsidie worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Laatst gewijzigd op 2021-12-09 — Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2022

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Eureka-Secretariaat.

Eureka-Secretariaat

Neerveldstraat 107
B-1200 BRUSSEL
BELGIE

+