Europese samenwerking op het gebied van het wetenschappelijk en technisch onderzoek (COST)

Het programma Europese samenwerking op het gebied van het wetenschappelijk en technisch onderzoek (COST) heeft tot doel de samenwerking tussen verschillende Europese landen op het gebied van wetenschappelijk technisch onderzoek te bevorderen.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.01.1971 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Onbepaald
Behandeld door COST-secretariaat
Verstrekt door Commissie van de Europese Unie/200
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het programma Europese samenwerking op het gebied van wetenschappelijk en technisch onderzoek (COST) heeft tot doel de samenwerking tussen verschillende Europese landen op het gebied van wetenschappelijk technisch onderzoek te bevorderen.

Hiertoe kan COST een bijdrage leveren aan de coördinatie en afstemming van nationaal gefinancierd onderzoek dat:

  • met name fundamenteel en/of precompetitief van aard is;
  • is gericht op vreedzame doeleinden;
  • is gericht op het oplossen van gelijksoortige internationale vraagstukken;
  • een basis vormt voor harmonisatie en regelgeving.


Het programma is gericht op onderzoekers en wetenschappers werkzaam bij universiteiten, onderzoeksinstellingen, overheid en bedrijven met onderzoekscapaciteit.

In aanmerking komen acties waaraan onderzoekers en wetenschappers deelnemen uit minimaal vijf van de aan COST deelnemende landen. Er kan worden deelgenomen door aan te sluiten bij bestaande of nieuwe acties dan wel het opstarten van nieuwe acties.

De bijdrage bestaat uit de financiering van de coördinatiekosten, terwijl de deelnemende landen zelf het onderzoek bekostigen.

Aanvragen kunnen na publicatie van een oproep tot het indienen van voorstellen online worden ingediend bij het COST-secretariaat. Voor het indienen van een voorstel kan voor advies contact worden opgenomen met de nationale COST-Coördinator. In Nederland is dit de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2022-04-01 — Georgië en Oekraïne nemen nu ook deel aan COST

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Variabel

+