Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+)

Het doel van het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) is om EU-lidstaten en -regio's te steunen bij het bereiken van hoge werkgelegenheidsniveaus, een rechtvaardige sociale bescherming en een geschoolde en veerkrachtige beroepsbevolking voor de toekomstige arbeidswereld, evenals inclusieve en hechte samenlevingen die erop gericht zijn armoede uit te bannen en de in de Europese pijler van sociale rechten uiteengezette beginselen nastreven.

Looptijd 01.07.2021 t/m 31.12.2027
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget € 87.995.063.417 in prijzen van 2018 (ESF+-onderdeel in gedeeld beheer: € 87.319.331.844, EaSI-onderdeel: € 675.731.573)
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) is om EU-lidstaten en -regio’s te steunen bij het bereiken van hoge werkgelegenheidsniveaus, een rechtvaardige sociale bescherming en een geschoolde en veerkrachtige beroepsbevolking voor de toekomstige arbeidswereld, evenals inclusieve en hechte samenlevingen die erop gericht zijn armoede uit te bannen en de in de Europese pijler van sociale rechten uiteengezette beginselen nastreven.

Het ESF+ steunt de beleidsmaatregelen van de lidstaten met het oog op gelijke kansen, gelijke toegang tot de arbeidsmarkt, rechtvaardige en hoogwaardige arbeidsvoorwaarden, sociale bescherming en inclusie, vult deze aan en voegt er meerwaarde aan toe, met bijzondere aandacht voor kwalitatieve en inclusieve voorzieningen voor onderwijs en opleiding, een leven lang leren, investeringen in kinderen en jongeren en toegang tot basisdiensten.

Het ESF+ bestaat uit twee onderdelen:

  • het onderdeel in gedeeld beheer (het “ESF+-onderdeel in gedeeld beheer”); en
  • het onderdeel “werkgelegenheid en sociale innovatie” (het “EaSI-onderdeel”).


Vanuit het ESF+-onderdeel in gedeeld beheer wordt steun verleend aan de nationale of regionale ESF+-programma’s van de lidstaten.

Op basis van het EaSI-onderdeel kunnen juridische entiteiten of internationale organisaties steun aanvragen voor analytische activiteiten, uitvoering van het beleid, capaciteitsopbouw en communicatie- en verspreidingsactiviteiten met betrekking tot werkgelegenheid en sociale innovatie. Het EaSI-onderdeel wordt uitgevoerd op basis van werkprogramma’s, waarin de te ondersteunen activiteiten, de voorwaarden en de hoogte van de bijdrage verder worden uitgewerkt.

De hoogte van de bijdrage wordt per geval bepaald.

Aanvragen kunnen worden ingediend bij de Europese Commissie.

Laatst gewijzigd op 2021-07-15 — Oproep Activities in the field of undeclared work (ESF-2021-UDW)

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Commissie van de Europese Unie/200.

Commissie van de Europese Unie/200

Wetstraat 200
B-1049 BRUSSEL
BELGIE

+