Europees ruimtevaartprogramma (ESP) (2021-2027)

Het doel van het Europees ruimtevaartprogramma (ESP) is het stimuleren van hoogwaardige, geactualiseerde en beveiligde gegevens en diensten op ruimtevaartgebied; meer sociaal-economische voordelen door het gebruik van die gegevens en diensten, waaronder meer groei en banen in de EU; een grotere veiligheid en autonomie van de EU; en een sterkere rol voor de EU als voortrekker in de ruimtevaartsector.

Looptijd 01.01.2021 t/m 31.12.2027
Aanvraagtermijn Na publicatie oproep
Budget Voor 2021 t/m 2027: € 14,880 miljard in lopende prijzen (waarvan € 9,017 miljard voor Galileo en Egnos; € 5,421 miljard voor Copernicus en € 0,442 miljard voor SSA en GOVSATCOM)
 • 433 open subsidies aangeboden
 • 88 adviseurs stand-by
 • Gratis account!

Het doel van het Europees ruimtevaartprogramma (ESP) is het stimuleren van hoogwaardige, geactualiseerde en beveiligde gegevens en diensten op ruimtevaartgebied; meer sociaal-economische voordelen door het gebruik van die gegevens en diensten, waaronder meer groei en banen in de EU; een grotere veiligheid en autonomie van de EU; en een sterkere rol voor de EU als voortrekker in de ruimtevaartsector.

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Galileo: een autonoom civiel wereldwijd satellietnavigatiesysteem (GNSS) dat onder civiele controle staat en bestaat uit een constellatie van satellieten, centra en een mondiaal netwerk van grondstations, dat plaatsbepalings-, navigatie- en tijdmetingsdiensten aanbiedt en de beveiligingsbehoeften en -voorschriften integreert;
 • European Geostationary Navigation Overlay Service (Egnos): een civiel regionaal satellietnavigatiesysteem dat onder civiele controle staat en bestaat uit grondcentra en -stations en verschillende op geosynchrone satellieten geïnstalleerde transponders, en dat de door Galileo en andere GNSS’en uitgezonden open signalen versterkt en corrigeert, onder meer voor luchtverkeersbeheer, voor luchtvaartnavigatiediensten en voor andere vervoersystemen;
 • Copernicus: een operationeel, autonoom, door gebruikers gestuurd civiel aardobservatiesysteem dat onder civiele controle staat en voortbouwt op de bestaande nationale en Europese capaciteiten, geo-informatiegegevens en -diensten aanbiedt, en dat bestaat uit satellieten, grondinfrastructuur, faciliteiten voor gegevens- en informatieverwerking en verspreidingsinfrastructuur, gebaseerd op een vrij, volledig en open gegevensbeleid en dat, in voorkomend geval, de beveiligingsbehoeften en -voorschriften integreert;
 • omgevingsbewustzijn in de ruimte of SSA (Space Situational Awareness), dat de volgende subonderdelen omvat:
  • SST-subonderdeel: een systeem voor ruimtebewaking en -tracking dat is gericht op het verbeteren, gebruiken en leveren van gegevens, informatie en diensten op het gebied van de bewaking en tracking van ruimteobjecten die zich in een baan om de aarde bewegen;
  • SWE-subonderdeel: observatieparameters in verband met weersverschijnselen in de ruimte (space weather events); en
  • NEO-subonderdeel: monitoring van het risico van aardscheerders (near earth objects) die de aarde naderen.
 • GOVSATCOM: een satellietcommunicatiedienst onder civiele en overheidscontrole waarmee satellietcommunicatiecapaciteiten en -diensten kunnen worden geleverd aan uniale en nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor kritieke beveiligingstaken en -infrastructuren.


Het programma omvat verder aanvullende maatregelen om voor efficiënte en autonome toegang tot de ruimte voor het programma te zorgen en tot een innoverende en concurrerende Europese ruimtevaartsector te komen, zowel upstream als downstream, om zo het ruimte-ecosysteem van de Unie en de positie van de Unie als mondiale speler te versterken.

Het programma wordt uitgevoerd door middel van werkprogramma’s.

De subsidie kan tot 100% van de subsidiabele kosten dekken.

Aanvragen kunnen na publicatie van een oproep tot het indienen van voorstellen worden ingediend bij het Agentschap van de Europese Unie voor het ruimtevaartprogramma (EUSPA).

Laatst gewijzigd op 2021-05-17 — Nieuwe regeling

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Europees ruimtevaartprogramma (ESP) (2021-2027).

Europees ruimtevaartprogramma (ESP) (2021-2027)

+