Europees fonds voor maritieme zaken, visserij en aquacultuur (2021-2027)

Het doel van het Europees fonds voor maritieme zaken, visserij en aquacultuur (EMFAF) is om bij te dragen aan de uitvoering van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) en het maritiem beleid van de Europese Unie (EU).

Looptijd 01.01.2021 t/m 31.12.2027
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2021 t/m 2027: € 6,108 miljard in lopende prijzen (gedeeld beheer: € 5,311 miljard, direct beheer: € 797 miljoen)
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van het Europees fonds voor maritieme zaken, visserij en aquacultuur (EMFAF) is om bij te dragen aan de uitvoering van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) en het maritiem beleid van de Europese Unie (EU).

Met het fonds worden de volgende prioriteiten nagestreefd:

  • 1) bevordering van duurzame visserij en het herstel en de instandhouding van aquatische biologische rijkdommen;
  • 2) bevordering van duurzame aquacultuuractiviteiten en van verwerking en afzet van visserij- en aquacultuurproducten als bijdrage tot de voedselzekerheid in de EU;
  • 3) de voorwaarden scheppen voor een duurzame blauwe economie in kust-, eiland- en binnenlandgebieden en bevordering van de ontwikkeling van visserij- en aquacultuurgemeenschappen;
  • 4) versterking van de internationale oceaangovernance en facilitering van veilige, beveiligde, schone en duurzaam beheerde zeeën en oceanen.


Bijna 90% van het budget van het fonds valt onder gedeeld beheer tussen de EU en de EU-lidstaten, ruim 10% van het budget valt onder direct beheer van de Europese Commissie.

Ten behoeve van de onder gedeeld beheer gefinancierde maatregelen stelt elke EU-lidstaat één enkel programma op waarmee uitvoering wordt gegeven aan de hierboven genoemde prioriteiten. Deze programma’s bevatten een overzicht van te financieren concrete activiteiten.

Voor de onder direct beheer gefinancierde maatregelen stelt de Europese Commissie jaarlijkse werkprogramma’s op, met daarin onder meer een beschrijving van de te financieren activiteiten, een indicatie van het voor elke activiteit toegewezen bedrag, een indicatief tijdschema voor de uitvoering én het maximale medefinancieringspercentage.

De voorwaarden en het maximale medefinancieringspercentage variëren per maatregel.

Aanvragen kunnen worden ingediend bij de nationale autoriteit die uitvoering geeft aan het programma (gedeeld beheer) dan wel de Europese Commissie (direct beheer).

Laatst gewijzigd op 2021-09-29 — Nieuwe oproepen 'Maritime Spatial Planning (MSP) projects' en 'Flagship projects promoting a sustainable blue economy through regional maritime cooperation in the Atlantic, the Black Sea and the Western Mediterranean'

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Commissie van de Europese Unie/200.

Commissie van de Europese Unie/200

Wetstraat 200
B-1049 BRUSSEL
BELGIE

+