Europees Defensiefonds (2021-2027)

Het doel van het Europees Defensiefonds (EDF) is het bevorderen het concurrentievermogen, de efficiëntie en het innovatievermogen van de Europese industriële en technologische defensiebasis in de hele Unie.

Looptijd 01.01.2021 t/m 31.12.2027
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2021 t/m 2027: € 7,953 miljard in lopende prijzen (waarvan € 2,651 miljard voor onderzoeksacties en € 5,302 miljard voor ontwikkelingsacties)
 • 433 open subsidies aangeboden
 • 88 adviseurs stand-by
 • Gratis account!

Het doel van het Europees Defensiefonds (EDF) is het bevorderen van het concurrentievermogen, de efficiëntie en het innovatievermogen van de Europese industriële en technologische defensiebasis in de hele Unie.

Dit moet bijdragen aan de strategische autonomie en de vrijheid van handelen van de Unie, door ondersteuning te bieden aan gezamenlijke acties en grensoverschrijdende samenwerking tussen juridische entiteiten in de hele Unie, met name kmo’s en midcaps. Ook moet het fonds de flexibiliteit van zowel de toeleverings- als de waardeketens voor defensie versterken en verbeteren, door de grensoverschrijdende samenwerking tussen juridische entiteiten uit te breiden en door een betere benutting van het industriële potentieel voor innovatie, onderzoek en technologische ontwikkeling te bevorderen in elke fase van de industriële levenscyclus van defensieproducten en -technologieën.

De specifieke doelstellingen van het fonds zijn:

 • gezamenlijk onderzoek ondersteunen dat de prestaties van toekomstige vermogens in de hele Unie aanzienlijk kan stimuleren, met het oog op de maximalisering van de innovatie en de invoering van nieuwe defensieproducten en -technologieën, waaronder disruptieve technologieën voor defensie, en met het oog op het meest efficiënte gebruik van uitgaven voor defensieonderzoek in de Unie;
 • de gezamenlijke ontwikkeling van defensieproducten en -technologieën ondersteunen, en zo bijdragen tot efficiëntere defensie-uitgaven in de Unie, grotere schaalvoordelen creëren, het risico op onnodige overlap verminderen en daarmee de benutting van Europese defensieproducten en -technologieën op de markt bevorderen en de versnippering van defensieproducten en -technologieën in de hele Unie verminderen, hetgeen uiteindelijk zal leiden tot meer standaardisering van defensiesystemen en een grotere interoperabiliteit tussen de vermogens van de lidstaten.


Subsidie kan worden verstrekt aan juridische entiteiten die samenwerken binnen een consortium waarvan minimaal drie subsidiabele juridische entiteiten gevestigd zijn in minimaal drie verschillende lidstaten of geassocieerde landen.

Een subsidiabele actie houdt verband met één of meer van de volgende activiteiten:

 • activiteiten gericht op het creëren, onderbouwen en verbeteren van kennis, producten en -technologieën, waaronder disruptieve technologieën voor defensie, die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben op defensiegebied;
 • activiteiten gericht op het verhogen van de interoperabiliteit en de weerbaarheid, waaronder de beveiligde productie en uitwisseling van gegevens, op het beheersen van cruciale defensietechnologieën, op het versterken van de voorzieningszekerheid of op het mogelijk maken van een doeltreffende benutting van resultaten voor defensieproducten en -technologieën;
 • studies, zoals haalbaarheidsstudies om de haalbaarheid van nieuwe of gemoderniseerde producten, technologieën, processen, diensten en oplossingen te onderzoeken;
 • het ontwerp van een defensieproduct, van een tastbaar of niet-tastbaar defensieonderdeel of van defensietechnologie, alsook de vaststelling van de technische specificaties op basis waarvan een dergelijk ontwerp is ontwikkeld, waaronder eventuele deeltests met het oog op risicobeperking in een industriële of representatieve omgeving;
 • systeemprototyping van een defensieproduct, tastbaar of niet-tastbaar defensieonderdeel of defensietechnologie;
 • het testen van een defensieproduct, een tastbaar of niet-tastbaar defensieonderdeel of defensietechnologie;
 • de kwalificering van een defensieproduct, een tastbaar of niet-tastbaar defensieonderdeel of defensietechnologie;
 • de certificering van een defensieproduct, een tastbaar of niet-tastbaar defensieonderdeel of defensietechnologie;
 • de ontwikkeling van technologieën of middelen die de efficiëntie van defensieproducten en -technologieën gedurende hun gehele levenscyclus verhogen;


Het programma wordt uitgevoerd door middel van werkprogramma’s.

De bijdrage kan oplopen tot maximaal 100% van de subsidiabele kosten.

Aanvragen kunnen na publicatie van een oproep tot het indienen van voorstellen met behulp van een elektronisch aanvraagsysteem (het Participant Portal) worden ingediend bij het Europees Defensieagentschap.

Laatst gewijzigd op 2021-07-01 — 38 nieuwe oproepen

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Europees Defensieagentschap/European Defence Agency (EDA).

Europees Defensieagentschap/European Defence Agency (EDA)

Lakenweversstraat 17-23
B-1050 Brussel
België

+