Erasmus voor jonge ondernemers

Met het programma Erasmus voor jonge ondernemers (ERASMUSJO) ondersteunt de Europese Commissie de uitwisseling van kennis en ervaring tussen nieuwe ondernemers en ervaren ondernemers.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.01.2009 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Onbepaald
Behandeld door Erasmus for Young Entrepreneurs Support Office
Verstrekt door Commissie van de Europese Unie/200
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Met het programma Erasmus voor jonge ondernemers (ERASMUSJO) ondersteunt de Europese Commissie de uitwisseling van kennis en ervaring tussen nieuwe ondernemers en ervaren ondernemers.

De nieuwe ondernemers krijgen door een verblijf bij een ervaren gastondernemer in een andere EU-lidstaat de bagage die zij nodig hebben om met succes hun eigen mkb-bedrijf te starten en/of te leiden. De ervaren gastondernemers kunnen op hun beurt hun voordeel doen met de innovatieve ideeën en nieuwe vaardigheden die een jonge ondernemer met zich mee brengt.

Het programma Erasmus voor jonge ondernemers wordt uitgevoerd met de hulp van meer dan honderd regionale intermediaire organisaties op het gebied van ondernemersondersteuning (Kamers van Koophandel, starterscentra, incubators). De activiteiten van de intermediaire organisaties worden op Europees niveau gecoördineerd.

Onder nieuwe ondernemers verstaat het programma:

  • personen die een onderneming willen starten en hier een levensvatbaar ondernemingsplan voor hebben; of
  • ondernemers die niet langer dan drie jaar geleden hun eigen onderneming zijn gestart.


Onder ervaren ondernemers worden personen verstaan die minimaal drie jaar ondernemingservaring hebben en op directieniveau werkzaam zijn in een mkb-bedrijf.

Het verblijf van een nieuwe ondernemer bij een ervaren gastondernemer in een andere EU-lidstaat mag tussen de één en zes maanden duren. Het hoeft echter geen aaneengesloten verblijf te zijn: het verblijf kan worden opgedeeld in weken, zolang alles maar wel binnen twaalf maanden plaatsvindt.

De financiële bijdrage aan nieuwe ondernemers bestaat uit een vergoeding voor de reiskosten van en naar het land van de gastondernemer, en de kosten van levensonderhoud (voornamelijk huisvesting) tijdens het verblijf in het buitenland. De bijdrage wordt verleend door de intermediaire organisatie die de nieuwe ondernemer begeleidt.

Geïnteresseerde ondernemers kunnen doorlopend hun interesse kenbaar maken. Door middel van een online registratie kunnen ze contact opnemen met de intermediaire organisatie in hun regio. Deze organisatie, die wordt geselecteerd na een oproep hiertoe door de Europese Commissie, helpt vervolgens bij het opstellen van de aanvraag en eventueel ook het vinden van een geschikte uitwisselingspartner.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2022-03-17 — Nieuwe oproep

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Erasmus for Young Entrepreneurs Support Office.

Erasmus for Young Entrepreneurs Support Office

c/o Eurochambres
Avenue des Arts 19 A/D
B-1000 BRUSSEL

+