ERA-net (European Research Area Networks)

Het doel van ERA-net (ERANET) is versnippering van onderzoek in Europa tegen te gaan en de kwaliteit van onderzoek te stimuleren.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.01.2002 - onbepaald
Aanvraagtermijn Na publicatie oproep
Budget Verschilt per ERA-net
Behandeld door ZonMw
Verstrekt door Commissie van de Europese Unie/200
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van ERA-net (ERANET) is versnippering van onderzoek in Europa tegen te gaan en de kwaliteit van onderzoek te stimuleren.

ERA-net (European Research Area Networks) is het beleidsinstrument van de Europese Commissie voor de coördinatie van nationale en regionale onderzoeksprogramma’s in Europa. Hoofddoel is het verbeteren van het Europees concurrentievermogen, verbetering van de coördinatie van onderzoeksactiviteiten op nationaal en Europees niveau, ontwikkeling van menselijk kapitaal en het vergroten van de aantrekkelijkheid van Europees onderzoek voor de beste onderzoekers uit de hele wereld.

De Europese kaderprogramma’s op het gebied van onderzoek en ontwikkeling en het Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT) zijn de hoofdinstrumenten op Europees niveau die moeten bijdragen aan de verdere ontwikkeling van ERA en de daaruit ontspringende initiatieven. Daarnaast zijn er Joint Programming Initiatives (JPI’s) en Joint Technology Initiatives (JTI’s; zie ETPJTI) die focussen op specifieke onderzoeksgebieden.

In een ERA-net vindt samenwerking en coördinatie plaats tussen Europese onderzoeksinstanties en onderzoeksfinanciers (zoals onder andere NWO, RVO en ZonMw in Nederland) voor een periode van doorgaans maximaal vijf jaar.

Het gaat bij een ERA-net in eerste instantie om een netwerk waarin de onderzoeksfinanciers inventariseren met wie zij kunnen samenwerken en op welke onderzoeksterreinen. In het ene geval blijft het bij een netwerk, in het andere geval ontwikkelt een aantal partijen een gezamenlijk onderzoeksprogramma met gezamenlijk budget.

Vanuit de Europese kaderprogramma’s op het gebied van onderzoek en ontwikkeling vinden oproepen plaats, maar ook vanuit de ERA-netten zelf. Onderzoeksinstellingen en bedrijven uit Europa en daarbuiten kunnen inschrijven na een oproep tot het indienen van voorstellen bij één van de deelnemende partijen aan het ERA-net.

De Europese Commissie verstrekt subsidie voor de coördinatiekosten van een ERA-net, niet aan het onderzoek zelf.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2016-05-25 — Actualisatie

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Commissie van de Europese Unie/200.

Commissie van de Europese Unie/200

Wetstraat 200
B-1049 BRUSSEL
BELGIE

+