Regeling Energielening Drentse Energie Organisatie

Het doel van de Regeling Energielening Drentse Energie Organisatie (ENERGIEDR) is het stimuleren van Drentse bedrijven, organisaties en instellingen om te investeren in maatregelen met betrekking tot energiebesparing, duurzame energieopwekking en circulaire economie.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 03.07.2021 t/m 31.12.2025
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor de looptijd: € 3 miljoen
Behandeld door Drentse Energie Organisatie
Verstrekt door Drentse Energie Organisatie
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Regeling Energielening Drentse Energie Organisatie (ENERGIEDR) is het stimuleren van Drentse bedrijven, organisaties en instellingen om te investeren in maatregelen met betrekking tot energiebesparing, duurzame energieopwekking en circulaire economie.

Een aan te vragen Energielening betreft een zogeheten Energielening Drenthe of een zogeheten Energielening Plus. Een Energielening Drenthe varieert van € 5000 tot en met € 50.000, een Energielening Plus varieert van € 50.001 tot en met € 150.000.

Een Energielening kan worden aangevraagd door een rechtspersoon, een samenwerkingsverband van rechtspersonen, een samenwerkingsverband van natuurlijke personen of een kerk.

Een Energielening kan worden aangevraagd voor een project waarbij maatregelen worden getroffen op het gebied van energiebesparing, de opwekking van duurzame energie en/of de circulaire economie.

Om voor een Energielening in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

  • de aanvrager is eigenaar of pachter/huurder van het vastgoed of terrein waarop het project wordt gerealiseerd;
  • het project zal worden gerealiseerd door of in opdracht van de aanvrager en blijft na realisatie eigendom van aanvrager;
  • het project wordt gerealiseerd in de provincie Drenthe;
  • de Energielening wordt enkel gebruikt voor de realisatie van het project;
  • de kosteneffectiviteit van het project wijkt niet meer dan 50% af van andere gangbare en vergelijkbare situaties.


De Energielening Drenthe bedraagt maximaal 75% van de projectkosten en varieert van € 5000 tot en met € 50.000. De Energielening Plus bedraagt maximaal 75% van de projectkosten en varieert van € 50.001 tot en met € 150.000. Het rentetarief is afhankelijk van de looptijd en bestaat uit het basistarief op het moment van toekenning van de financiering en eventueel een rentekorting.

Aanvragen kunnen doorlopend met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij de Drentse Energie Organisatie (DEO). Dreigt het plafond te worden overschreden, dan vindt rangschikking van de op die dag binnengekomen volledige aanvragen plaats door middel van loting.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2021-10-04 — Regeling deels herzien i.v.m. nieuwe wettekst

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Drentse Energie Organisatie.

Drentse Energie Organisatie

Westerbrink 1
9405 BJ Assen
Nederland

+