Energie

Het doel van de regeling Energie-efficiëntie glastuinbouw (EEHEGL) is het stimuleren van investeringen in energiebesparende maatregelen in de glastuinbouw.

Looptijd 20.08.2014 t/m 30.06.2022
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2021: € 7 miljoen (eerste tender), € 18 miljoen (tweede tender), € 30 miljoen (extra tender). Voor 2020: € 15 miljoen.
Behandeld door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Verstrekt door Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • 433 open subsidies aangeboden
 • 88 adviseurs stand-by
 • Gratis account!

Het doel van de regeling Energie-efficiëntie glastuinbouw (EEHEGL) is het stimuleren van investeringen in energiebesparende maatregelen in de glastuinbouw.

De regeling valt onder Hoofdstuk 2, Titel 2.3 van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies (KEZS).

Subsidie is beschikbaar voor (samenwerkingsverbanden van) glastuinbouwondernemingen. Dit zijn landbouwondernemingen met glasopstanden.

Op basis van de regeling kan subsidie worden verstrekt voor:

 • een tweede energiescherm;
 • de fysieke aansluiting op een warmtenetwerk of -cluster;
 • de fysieke aansluiting op een biogas- of kooldioxide-netwerk of -cluster;
 • luchtbehandelingssysteem waarmee energiezuinig kaslucht wordt ontvochtigd;
 • hoge druk vernevelingsinstallatie ten behoeve van kaskoeling, met een druppelgrootte van maximaal 5 micrometer;
 • energiescherm inclusief ophogen kas en verdekken met diffuus glas met tweezijdige AR-coating;
 • vervanging van alle aanwezige SON-T belichting door LED-belichting in bestaande kassen of installatie van LED-belichting in nieuwbouwkassen en onbelichte bestaande kassen.


De subsidie bedraagt 25% van de subsidiabele kosten en varieert van minimaal € 5000 tot maximaal:

 • voor een tweede energiescherm: € 250.000 per glastuinbouwonderneming of glastuinbouwonderneming die deelneemt aan een samenwerkingsverband;
 • voor de fysieke aansluiting op een warmtenetwerk of -cluster: € 150.000 per glastuinbouwonderneming of glastuinbouwonderneming die deelneemt aan een samenwerkingsverband;
 • voor de fysieke aansluiting op een biogas- of kooldioxide-netwerk of -cluster: € 50.000 per glastuinbouwonderneming of glastuinbouwonderneming die deelneemt aan een samenwerkingsverband;
 • voor een luchtbehandelingssysteem waarmee energiezuinig kaslucht wordt ontvochtigd: € 375.000 per glastuinbouwonderneming of glastuinbouwonderneming die deelneemt aan een samenwerkingsverband;
 • voor een hoge druk vernevelingsinstallatie ten behoeve van kaskoeling, met een druppelgrootte van maximaal 5 micrometer: € 100.000 per glastuinbouwonderneming of glastuinbouwonderneming die deelneemt aan een samenwerkingsverband;
 • voor een energiescherm inclusief ophogen kas en verdekken met diffuus glas met tweezijdige AR-coating: € 500.000 per glastuinbouwonderneming of glastuinbouwonderneming die deelneemt aan een samenwerkingsverband;
 • voor de vervanging van alle aanwezige SON-T belichting door LED-belichting in bestaande kassen of installatie van LED-belichting in nieuwbouwkassen en onbelichte bestaande kassen: € 500.000 per glastuinbouwonderneming of glastuinbouwonderneming die deelneemt aan een samenwerkingsverband.


Aanvragen kunnen tijdens een aanvraagperiode worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Het subsidieplafond wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Laatst gewijzigd op 2021-12-20 — Het budget voor de extra tender van 18 juni t/m 1 december 2021 is verhoogd van € 12 miljoen naar € 30 miljoen

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Variabel

+