Duurzame innovatieve scheepsbouw

Het doel van de regeling Duurzame innovatieve scheepsbouw (DIS) is het stimuleren van innovatieve manieren om verduurzaming in de scheepsbouw te realiseren.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 15.07.2017 t/m 30.04.2023
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2022: € 2,3 miljoen per openstelling. Voor 2021: € 4,6 miljoen.
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de regeling Duurzame innovatieve scheepsbouw (DIS) is het stimuleren van innovatieve manieren om verduurzaming in de scheepsbouw te realiseren.

De regeling is bedoeld om de introductie van vernieuwende, experimentele technologieën in de markt voor scheepsnieuwbouw en -ombouw mogelijk te maken die bijdragen aan duurzame ontwikkeling op het gebied van emissievermindering, alternatieve brandstoffen, geluid of een duurzame levenscyclus.

De regeling valt onder Hoofdstuk 3, Titel 3.19 van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies (KEZS).

In aanmerking voor subsidie komen scheepswerven die een scheepsbouwinnovatieproject willen uitvoeren dat een bijdrage levert aan duurzame ontwikkeling. Te ondersteunen projecten moeten gericht zijn op:

  • zeeschepen of binnenvaartschepen met een minimaal tonnage van 100 bruto ton, bestemd voor het vervoer van passagiers of goederen of voor het verrichten van een speciale dienst (met uitzondering van vissersvaartuigen);
  • sleepboten met een minimaal vermogen van 365 kW; of
  • drijvende en bewegende offshore-constructies.


Een scheepsbouwinnovatieproject is een project dat bestaat uit de experimentele ontwikkeling van nieuwe of verbeterde producten bij de bouw of verbouw van een schip of de bouw van een drijvende en bewegende offshore-constructie in vergelijking met die welke in de scheepsbouwsector gewoonlijk binnen de Europese Unie worden gebruikt of beschikbaar zijn, en waarvan de implementatie of toepassing een risico voor technologische of industriële mislukking inhoudt.

Een te ondersteunen project moet een bijdrage leveren aan duurzame ontwikkeling op één of meerdere van de volgende (in bijlage 3.19.1 beschreven) gebieden:

  • emissievermindering (via reductie van energieverbruik, keuze voor alternatieve brandstoffen of nabehandeling van emissies);
  • geluid;
  • duurzame levenscyclus;
  • duurzame inzetbaarheid.


De subsidie bedraagt 25% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 1.250.000.

Aanvragen kunnen van 10 januari 2022 tot en met 8 april 2022 en van 13 juni 2022 tot en met 4 oktober 2022 via het E-loket worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het subsidieplafond wordt verdeeld op volgorde van rangschikking van de aanvragen.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2021-12-09 — Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2022

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

+