Derde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid

Het doel van de Derde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-3) is om werkgevers tegemoet te komen in de betaling van de loonkosten, indien sprake is van een acute terugval in de omzet gedurende een periode van drie maanden, vanwege een vermindering in bedrijvigheid door buitengewone omstandigheden die in redelijkheid niet tot het normale ondernemersrisico kunnen worden gerekend, voor zover geen winst of bonussen worden uitgekeerd of eigen aandelen worden aangekocht, zodat werkgevers zoveel mogelijk werknemers in dienst kunnen houden en werkgevers zich samen met de werknemers kunnen voorbereiden op en aanpassen aan de nieuwe economische situatie.

Looptijd 10.10.2020 t/m 31.08.2023
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Onbepaald
Behandeld door Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV hoofdkantoor)
Verstrekt door Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Derde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-3) is om werkgevers tegemoet te komen in de betaling van de loonkosten, indien sprake is van een acute terugval in de omzet gedurende een periode van drie maanden, vanwege een vermindering in bedrijvigheid door buitengewone omstandigheden die in redelijkheid niet tot het normale ondernemersrisico kunnen worden gerekend, voor zover geen winst of bonussen worden uitgekeerd of eigen aandelen worden aangekocht, zodat werkgevers zoveel mogelijk werknemers in dienst kunnen houden en werkgevers zich samen met de werknemers kunnen voorbereiden op en aanpassen aan de nieuwe economische situatie.

Op basis van de regeling kan aan een werkgever, die gedurende een aaneengesloten periode van drie kalendermaanden verwacht te worden geconfronteerd met een daling van de omzet per loonheffingennummer een subsidie worden verstrekt over de loonsom. De subsidie wordt verstrekt voor de loonkosten van alle werknemers die in dienst zijn bij de werkgever. Binnen de NOW-3 is sprake van drie tranches (aanvraagtijdvakken). Concreet komen per tranche in aanmerking voor subsidie:

  • Derde tranche: een werkgever die gedurende een aaneengesloten periode van drie kalendermaanden in de periode van 1 oktober 2020 tot en met 28 februari 2021 verwacht te worden geconfronteerd met een daling van de omzet van minimaal 20%. De subsidie wordt verleend per loonheffingennummer over de loonsom in de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020;
  • Vierde tranche: een werkgever die gedurende een aaneengesloten periode van drie kalendermaanden in de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 mei 2021 verwacht te worden geconfronteerd met een daling van de omzet van minimaal 20%. De subsidie wordt verleend per loonheffingennummer over de loonsom in de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021;
  • Vijfde tranche: een werkgever die gedurende een aaneengesloten periode van drie kalendermaanden in de periode van 1 april 2021 tot en met 31 augustus 2021 verwacht te worden geconfronteerd met een daling van de omzet van minimaal 20%. De subsidie wordt verleend per loonheffingennummer over de loonsom in de periode van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021.


De subsidie wordt in beginsel gebaseerd op de loonsom van juni 2020 en bedraagt per maand maximaal respectievelijk 80% (derde tranche), 85% (vierde tranche) of 85% (vijfde tranche) van de loonsom over juni 2020 (bij betaling per vier weken is dit het zevende aangiftetijdvak van 2020, verhoogd met 8,33%). De maximale percentages van de totale loonsom zullen worden uitbetaald bij een omzetdaling van 100%. Is de omzetdaling lager, dan zal de subsidie evenredig lager worden vastgesteld.

Het subsidiebedrag heeft ten aanzien van het loon een bovengrens. Voor de derde en vierde tranche wordt als loon maximaal twee keer het geldende maximumdagloon per maand per individuele werknemer in aanmerking genomen (omgerekend naar een driemaandsperiode). Dat komt neer op € 9691 per maand. Loon boven € 9691 per maand komt niet voor subsidie in aanmerking. Voor de vijfde tranche zal de bovengrens van het loon worden verlaagd naar maximaal één keer het dagloon omgerekend naar een maand. Dat komt neer op € 4845 per maand.

Er zal een voorschot worden verleend van 80% van de verleende subsidie. Dit voorschot wordt na afloop verrekend met het definitief vastgestelde subsidiebedrag.

Aanvragen kunnen elektronisch worden ingediend bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Een werkgever kan eenmaal per loonheffingennummer per tranche (aanvraagtijdvak) een subsidieaanvraag indienen. Aanvragen kunnen worden ingediend in de volgende tijdvakken:

  • Derde tranche: 16 november 2020 tot en met 13 december 2020;
  • Derde tranche (heropening in verband met verplichte sluitingen): 15 december 2020 tot en met 27 december 2020;
  • Vierde tranche: 15 februari 2021 tot en met 14 maart 2021;
  • Vijfde tranche: 6 mei 2021 tot en met 30 juni 2021.

Laatst gewijzigd op 2022-02-11 — Technische wijziging

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV hoofdkantoor).

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV hoofdkantoor)

La Guardiaweg 36-66 (gebouw A)
1043 DJ AMSTERDAM
NEDERLAND

+