Deelreglement Realisering 2021

Het doel van het Deelreglement Realisering 2021(FNFREA2021) van het Nederlands Filmfonds (FNF) is het ondersteunen van realisering en afwerking in de categorieën speelfilm, documentaire, animatie, korte film en onderzoek & experiment én samenwerkingsprojecten met andere instellingen die tot realisering van deze filmproducties strekken.

Subsidie direct aanvragen

Behandeld door Nederlands Filmfonds
Verstrekt door Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van het Deelreglement Realisering 2021 (FNFREA2021) van het Nederlands Filmfonds (FNF) is het ondersteunen van realisering en afwerking in de categorieën speelfilm, documentaire, animatie, korte film en onderzoek & experiment én samenwerkingsprojecten met andere instellingen die tot realisering van deze filmproducties strekken.

In aanmerking voor subsidie komen in principe alleen productiemaatschappijen. Voor bepaalde onderdelen komen echter ook ervaren regisseurs of beginnend producenten in aanmerking.

De subsidie dient uit inkomsten die worden verkregen uit exploitatie van de filmproductie te worden terugbetaald al kan in bijzondere gevallen een garantstelling worden verstrekt. De hoogte van de subsidie wordt per geval bepaald.

Aanvragen kunnen digitaal bij het Nederlands Filmfonds worden ingediend. Daarnaast moet een schriftelijke (door de aanvrager ondertekende) kopie van deze digitale aanvraag bij het Fonds worden ingediend.

Bij aanvragen voor realisering gelden in beginsel vaste indienmomenten per categorie. Aanvragen voor realisering, zoals de afwerking van een filmproductie waarvoor geen vast indienmoment geldt kunnen gedurende het hele jaar worden ingediend, tot uiterlijk acht weken voor de eerste openbaarmaking. Voor korte filmproducties kan de uiterste indientermijn verkort worden tot vijf weken voor de eerste openbaarmaking.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2022-03-01 — Plafonds 2022

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Nederlands Filmfonds.

Nederlands Filmfonds

Pijnackerstraat 5
1072 JS AMSTERDAM
NEDERLAND

+