Deelregeling meerjarige festivalsubsidies Fonds Podiumkunsten 2021

Het doel van de Deelregeling meerjarige festivalsubsidies Fonds Podiumkunsten 2021-2024 (MFSFP) is het verlenen van meerjarige subsidies voor activiteiten die bijdragen aan een kwalitatief hoogwaardig en pluriform aanbod van professionele podiumkunsten in Nederland in de jaren 2021 tot en met 2024 en het opbouwen en bereiken van een publiek daarvoor.

Looptijd 20.11.2019 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Periode 2021-2024, per kalenderjaar: Landsdeel Noord: € 475.000, Landsdeel Oost: € 175.000, Landsdeel Midden: € 275.000, Landsdeel Zuid: € 775.000, Landsdeel West: € 900.000, Organisatiebijdrage: € 3,5 miljoen
Behandeld door Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+
Verstrekt door Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Deelregeling meerjarige festivalsubsidies Fonds Podiumkunsten 2021-2024 (MFSFP) is het verlenen van meerjarige subsidies voor activiteiten die bijdragen aan een kwalitatief hoogwaardig en pluriform aanbod van professionele podiumkunsten in Nederland in de jaren 2021 tot en met 2024 en het opbouwen en bereiken van een publiek daarvoor.

Aanvragen kunnen worden ingediend door organisaties die primair gericht zijn op het organiseren van een festival op het gebied van podiumkunsten. Aanvragen is alleen mogelijk als de aanvrager rechtspersoonlijkheid bezit en geen winstoogmerk heeft.

De meerjarige subsidie wordt verstrekt voor een periode van vier jaar voor het organiseren van een festival op het gebied van de professionele podiumkunsten dat minimaal eens per twee jaar plaatsvindt.

Alle aanvragers kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage in de programmeringskosten. Daarnaast kan een organisatiebijdrage worden aangevraagd. Aanvragers voor deze bijdrage moeten kunnen aantonen dat de artistieke en zakelijke verantwoordelijkheden bij verschillende personen zijn belegd. Ook dienen zij te voldoen aan een aantal specifieke eisen op het gebied van governance. Verder geldt aanvullend dat zij moeten kunnen aantonen dat zij aan een minimumnorm voldoen qua solvabiliteit en liquiditeit.

De bijdrage in de programmeringskosten​ is afhankelijk van het programmeringsbudget van het festival en bedraagt maximaal € 100.000. De organisatiebijdrage bedraagt maximaal € 250.000. De totale bijdrage die festivals krijgen varieert dus van € 25.000 tot maximaal € 350.000.

Aanvragen kunnen van 2 december 2019 tot en met 2 maart 2020 met behulp van een digitaal aanvraagformulier worden ingediend bij het Fonds Podiumkunsten.

Laatst gewijzigd op 2019-11-19 — Nieuwe regeling

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+.

Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+

Koningin Julianaplein 2
2595 AA 'S-GRAVENHAGE
NEDERLAND

+