Deelregeling kunst presentatie internationaal

Doel van de Deelregeling kunst presentatie internationaal (KPIMF) is het stimuleren van de bekendheid van en de internationale waardering voor relevante hedendaagse beeldende kunst uit Nederland zodat de internationale positie van beeldend kunstenaars uit Nederland wordt versterkt door het verstrekken van bijdragen aan internationaal erkende hedendaagse kunstpodia die werk van kunstenaars uit Nederland tonen.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.01.2021 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Onbepaald
Behandeld door Mondriaan Fonds
Verstrekt door Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Doel van de Deelregeling kunst presentatie internationaal (KPIMF) is het stimuleren van de bekendheid van en de internationale waardering voor relevante hedendaagse beeldende kunst uit Nederland zodat de internationale positie van beeldend kunstenaars uit Nederland wordt versterkt door het verstrekken van bijdragen aan internationaal erkende hedendaagse kunstpodia die werk van kunstenaars uit Nederland tonen.

Een bijdrage kan worden verstrekt aan buitenlandse instellingen en kunstenaars, gezamenlijk of individueel voor het tonen van werk van levende beeldende kunstenaars uit Nederland.

De bijdrage is bedoeld voor kosten die niet in de reguliere begroting van een presentatie zijn opgenomen, zoals kosten die de zichtbaarheid van het werk vergroten en reis- en verblijfkosten van de kunstenaar. Indien de aanvraag de productie van nieuw werk omvat, komt maximaal 50% van de daarmee gemoeide kosten in aanmerking voor een bijdrage. In principe wordt geen bijdrage verstrekt indien de kunstenaar een financiële bijdrage moet leveren aan de presentatie.

Aanvragen kunnen doorlopend met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij het Mondriaan Fonds.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2020-12-14 — Nieuwe regeling

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Mondriaan Fonds.

Mondriaan Fonds

Brouwersgracht 276
1013 HG AMSTERDAM
Postbus 773

+