Brede weersverzekering

Het doel van de regeling Brede weersverzekering (BRWEER) is het verlenen van specifieke steun aan landbouwers, in de vorm van bijdragen in de premie om gewassen te verzekeren tegen economische verliezen veroorzaakt door ongunstige weersomstandigheden.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.07.2015 t/m 20.01.2025
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2022: € 17,5 miljoen. Voor 2021: € 17,5 miljoen.
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de regeling Brede weersverzekering (BRWEER) is het verlenen van specifieke steun aan landbouwers, in de vorm van bijdragen in de premie om gewassen te verzekeren tegen economische verliezen veroorzaakt door ongunstige weersomstandigheden.

De regeling valt onder Hoofdstuk 4, Titel 4.1 van de Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies (REES) en wordt medegefinancierd uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (zie GLB) en vormt tevens een maatregel binnen het Plattelandsontwikkelingsprogramma Nederland 2014-2020 (POP3).

In aanmerking voor subsidie komen landbouwers.

De ondersteuning heeft de vorm van een financiële bijdrage voor de premie ten behoeve van een verzekering tegen de financiële gevolgen van ongunstige weersomstandigheden. Hieronder worden verstaan: regenval, droogte, (nacht)vorst, sneeuw, ijzel, storm, hagel, brand door blikseminslag én weersomstandigheden die volgens een schade-expert of het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut met een natuurramp kunnen worden gelijkgesteld.

Subsidie is alleen beschikbaar voor een goedgekeurde verzekering. Een lijst van de goedgekeurde verzekeringen wordt op de website van de Rijksdienst van Ondernemend Nederland gepubliceerd.

De subsidie bedraagt 63,7% van de verzekeringspremie, exclusief belastingen. De subsidie betreft enkel de oppervlakte van de verzekerde percelen die via de verzamelaanvraag als zodanig zijn opgegeven.

Aanvragen moeten met behulp van de verzamelaanvraag bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland worden ingediend. De verzamelaanvraag kan jaarlijks tot en met 15 mei worden ingediend.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2022-02-25 — Technische wijziging

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Variabel

+