Borgstelling mkb

De regeling Borgstelling mkb-kredieten (BMKB) is bedoeld om knelpunten bij de kredietverlening door particuliere kredietinstellingen (banken en kredietverstrekkers) aan mkb-ondernemingen te verminderen.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 20.08.2014 t/m 30.06.2022
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2022: € 625 miljoen voor banken en kredietinstellingen in de zin van de Wet financiële markten BES en € 40 miljoen voor aangewezen kredietverstrekkers.
Behandeld door Banken (Algemeen)
Verstrekt door Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

De regeling Borgstelling mkb-kredieten (BMKB) is bedoeld om knelpunten bij de kredietverlening door particuliere kredietinstellingen (banken en kredietverstrekkers) aan mkb-ondernemingen te verminderen.

De BMKB-regeling valt onder Hoofdstuk 3, Titel 3.11 van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies (KEZS). De BMKB is een aanvulling op de Groeifaciliteit (GROEI), waar de Staat garant staat voor verstrekking van risicokapitaal aan mkb-ondernemers.

Uitbreiding in verband met kredietcrisis: vanwege de kredietcrisis is de BMKB tijdelijk uitgebreid. De uitbreiding is al een aantal maal verlengd en is nu van kracht tot en met 30 juni 2022. Normaal gesproken geldt dat een bedrijfsborgstellingskrediet minstens even groot moet zijn als een daarmee gelijktijdig afgesloten ander krediet (dus 100% van het bedrijfsborgstellingskrediet). Voor bedrijfsborgstellingskredieten van maximaal € 200.000 geldt een additionele garantstelling tot 75% voor alle ondernemingen. Omgerekend naar 100% betekent dit dat de bank voor deze ondernemingen totaal maximaal € 266.667 (inclusief € 200.000 bedrijfsborgstellingskrediet) aan krediet kan verstrekken. Daarnaast is het maximumbedrag dat per mkb-ondernemer aan bedrijfsborgstellingskredieten kan worden verstrekt, verhoogd van € 1 miljoen naar € 1,5 miljoen.

Uitbreiding in verband met coronacrisis (corona-bedrijfsborgstellingskrediet): vanwege de coronacrisis is de BMKB tijdelijk uitgebreid. Deze verruiming is voorzien voor de duur van één jaar. Voor deze maatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%. Normaal gesproken geldt dat een bedrijfsborgstellingskrediet minstens even groot moet zijn als een daarmee gelijktijdig afgesloten ander krediet (dus 100% van het bedrijfsborgstellingskrediet). Voor de mkb-ondernemingen die een liquiditeitsbehoefte hebben als gevolg van de uitbraak van het coronavirus en een kortlopend krediet afsluiten voor de duur van ten hoogste vier jaar is dit percentage nu vastgesteld op 33,3%. Daarnaast zijn drie versoepelingen doorgevoerd in de voorwaarden. In de eerste plaats is de verplichting aan de banken om een persoonlijke borgstelling te vragen voor het krediet verlaagd van 25% naar 10% en verder wordt niet de eis gesteld dat er een tekort is aan zekerheden. Tot slot geldt een afwijkende, lagere eenmalige provisie.

Indien een onderneming aan een kredietinstelling onvoldoende zekerheden, zoals hypotheek of borgstelling, kan bieden om een krediet te krijgen, kan de Staat op verzoek van die kredietinstelling een borgstellingsovereenkomst sluiten. Daarmee neemt de Staat een deel van het risico van de kredietverlening op zich.

De BMKB richt zich op bedrijven met maximaal 250 werknemers, op starters en innovatieve bedrijven. Ook mkb-ondernemers die gevestigd zijn op Bonaire, Saba en Sint Eustatius komen in aanmerking. Ondernemers met een jaaromzet van meer dan 50% verkregen uit de beoefening van de land- en tuinbouw, visserij of financiële dienstverlening, evenals beoefenaren van bepaalde vrije beroepen zijn van de regeling uitgesloten (m.u.v. land- en tuinbouw en visserij op Bonaire, Saba en Sint Eustatius). De onderneming moet op zichzelf een gezonde financiële structuur en rentabiliteit vertonen. In feite mag alleen het verstrekken van voldoende zekerheden voor het verkrijgen van kapitaal een probleem vormen. Daarom is de regeling niet cumuleerbaar met enige andere kredietregeling.

De bedoelde ondernemer kan een staatsborg over maximaal de helft van het krediet krijgen, met een maximum van € 1,5 miljoen. Voor startende ondernemers is de omvang van de staatsborg gelijk aan drie maal de door de kredietinstelling verstrekte faciliteiten. Het starters-borgstellingskrediet bedraagt maximaal € 200.000. De Staat en de kredietinstelling samen financieren maximaal 90%. Het borgstellingskrediet moet in zes tot twaalf jaar worden afgebouwd. De Staat berekent een provisie over het bedrag van de borgstelling.

Doorgroeiende innovatieve bedrijven kunnen een staatsborg gelijk aan twee maal de door de bank verstrekte bankfaciliteiten krijgen. Daarnaast wordt de maximale afbouw verlengd van zes jaar tot twaalf jaar.

Aanvragen voor een borgstellingskrediet kunnen worden ingediend bij aangewezen kredietverstrekkers en de volgende banken: ABN-AMRO, Deutsche Bank Nederland (voorheen HBU), ING Bank, Rabobank, Triodos Bank, Van Lanschot Bankiers, Girobank NV, MCB bank (Maduro bank) en RBTT Bank NV. De bank beslist of men voor een borgstellingskrediet in aanmerking komt.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2021-12-09 — Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2022

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Banken (Algemeen).

Banken (Algemeen)

variabel
NEDERLAND

+