Bijdrageregeling opgeviste explosieven 1992

De Bijdrageregeling opgeviste explosieven 1992 (BOEM) heeft tot doel de risico's die verbonden zijn aan het ongewild opvissen van explosieven zo veel mogelijk terug te dringen.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.07.1991 - onbepaald
Aanvraagtermijn Achteraf: direct na het opvissen
Budget Jaarlijks: € 45.378
Behandeld door Nederlandse Kustwacht
Verstrekt door Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

De Bijdrageregeling opgeviste explosieven 1992 (BOEM) heeft tot doel de risico’s die verbonden zijn aan het ongewild opvissen van explosieven zo veel mogelijk terug te dringen.

De regeling omvat twee maatregelen ter vermindering van de risico’s die verbonden zijn aan het ongewild opvissen van explosieven. In de eerste plaats is er een voorlichtingscampagne voor de vissers, gegeven door de Koninklijke Marine, de Kustwacht, Rijkswaterstaat en het IDON (Interdepartementaal Overleg Noordzee), over het omgaan met en het herkennen van explosieven. In de tweede plaats zullen de Koninklijke Marine en de Kustwacht ervoor zorgen dat een opgevist explosief op zo kort mogelijke termijn op zee wordt overgenomen.

Er kan een bijdrage worden verkregen van € 181,51 voor het eerste explosief in één week, voor elk volgend exemplaar in dezelfde week wordt € 45,38 uitgekeerd. Per vissersvaartuig wordt per kalenderjaar maximaal € 2268,90 op grond van deze regeling uitgekeerd.

Nadat een explosief is opgevist, moet dit direct aan het Kustwachtcentrum worden gemeld.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2016-10-11 — Actualisatie

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Nederlandse Kustwacht.

Nederlandse Kustwacht

Gebouw MHKC
Rijkszee- en Marine Haven 1
1781 ZZ Den Helder

+