Besluit beschikbaarheidbijdrage WMB

In het Besluit beschikbaarheidbijdrage WMB (BBBWMG) worden vormen van zorg aangewezen die in aanmerking kunnen komen voor een beschikbaarheidbijdrage.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.01.2016 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Onbepaald
Behandeld door Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
Verstrekt door Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

In het Besluit beschikbaarheidbijdrage WMB (BBBWMG) worden vormen van zorg aangewezen die in aanmerking kunnen komen voor een beschikbaarheidbijdrage.

De beschikbaarheidbijdrage maakt bekostiging van zorgaanbieders mogelijk voor activiteiten en voorzieningen ten behoeve van de beschikbaarheid van vormen van zorg:

  • waarvan de kosten voor de afzonderlijke prestaties niet of niet geheel zijn toe te rekenen naar of in rekening te brengen zijn aan individuele zorgverzekeraars of verzekerden;
  • waarbij een toerekening van de kosten naar tarieven marktverstorend zou werken; en
  • die niet op een andere wijze worden bekostigd.


De zorgautoriteit kan een zorgaanbieder een beschikbaarheidbijdrage toekennen voor het beschikbaar hebben van vormen van zorg omschreven in de bijlage behorend bij het besluit.

Zo kunnen via een beschikbaarheidbijdrage kosten worden vergoed die de zorgaanbieder noodzakelijkerwijs moet maken om kwalitatief goede en verantwoorde zorg te kunnen leveren en die niet in de tarieven voor de geleverde zorgprestaties zijn verwerkt.

De hoogte van de bijdrage wordt per geval bepaald.

Aanvragen kunnen worden ingediend bij de Nederlandse Zorgautoriteit.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2017-03-21 — Nieuwe regeling

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Postbus 3017
3502 GA Utrecht
Nederland

+