Beleidsregels UWV Onderzoekssubsidies 2013

Het doel van de Beleidsregels UWV Onderzoekssubsidies 2013 (UWVON2013) is het stimuleren van onderzoek naar en het bevorderen van maatregelen, die strekken tot behoud, herstel of bevordering van de mogelijkheid tot het verrichten van arbeid.

Looptijd 25.10.2013 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2020: € 250.000 (Afwegings- en analysekader bij re-integratie en jobcoaching)
Behandeld door Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV_VAR)
Verstrekt door Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV_VAR)
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Beleidsregels UWV Onderzoekssubsidies 2013 (UWVON2013) is het stimuleren van onderzoek naar en het bevorderen van maatregelen, die strekken tot behoud, herstel of bevordering van de mogelijkheid tot het verrichten van arbeid.

De beleidsregels vervangen de Beleidsregels subsidiëring UWV 2011 (UWVBS). De UWVON2013 gebaseerd op artikel 32b van de Wet SUWI.

In aanmerking voor een bijdrage komen onderzoeksinstellingen of organisaties die onderzoek doen naar maatregelen voor het behoud, herstel of de bevordering van de mogelijkheden om werk te verrichten. Organisaties die subsidie willen aanvragen bij het UWV moeten tijdig geregistreerd zijn bij Marktplaats UWV, segment onderzoek.

Subsidie kan worden verleend voor projecten gericht op bepaalde thema’s.

De hoogte van de subsidie wordt per geval bepaald.

Projectvoorstellen worden eerst als beknopte subsidieaanvraag ingediend bij het UWV via UWV Marktplaats. De beknopte subsidieaanvraag gaat vergezeld van een projectplan. In geval van positieve beoordeling vindt een uitnodiging plaats voor een aangevulde subsidieaanvraag. Een aangevulde subsidieaanvraag gaat vergezeld van een projectplan en een begroting.

Voor het thema ‘Afwegings- en analysekader bij re-integratie en jobcoaching’ kunnen beknopte aanvragen worden ingediend van 25 maart tot en met 16 april 2020 (12.00 uur). Aangevulde subsidieaanvragen kunnen worden ingediend van 15 mei tot en met 8 juni 2020 (12.00 uur).

Laatst gewijzigd op 2020-03-25 — Oproep 'Afwegings- en analysekader bij re-integratie en jobcoaching'

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV_VAR).

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV_VAR)

Variabel
NEDERLAND

+