Beleidskader eerstelijnscentra in grootschalige nieuwbouwlocaties 2018

Het doel van het Beleidskader eerstelijnscentra in grootschalige nieuwbouwlocaties 2018 (BEGN2018) is het ondersteunen van gezondheidscentra in de opstartfase bij het opzetten van een nieuw gezondheidscentrum op een nieuwbouwlocatie.

Looptijd 24.06.2017 t/m 31.12.2024
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Onbepaald
Behandeld door Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I)
Verstrekt door Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van het Beleidskader eerstelijnscentra in grootschalige nieuwbouwlocaties 2018 (BEGN2018) is het ondersteunen van gezondheidscentra in de opstartfase bij het opzetten van een nieuw gezondheidscentrum op een nieuwbouwlocatie.

Het beleidskader valt onder de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS.

Het opstarten van gezondheidscentra in grootschalige nieuwbouwlocaties gaat gepaard met specifieke aanloopproblemen. Zo zijn zorgverzekeraars terughoudend met het doen van investeringen, omdat het onduidelijk is of er voldoende verzekerden in de wijk komen wonen. Door uitgestelde oplevering van huizen loopt de instroom van bewoners en dus ingeschreven patiënten dikwijls vertraging op. Daarnaast verstrekken banken vaak onvoldoende krediet, of tegen hoge rentelasten, om de aanloopfase van het centrum gefinancierd te krijgen.

Vanwege dit marktfalen en gelet op het publieke belang wordt in de periode tot en met 2013 het ontwikkelen en aanbieden van geïntegreerde eerstelijnszorg tijdens de realisatie van grootschalige nieuwbouwlocaties in voorheen onbebouwd gebied aangewezen als dienst van algemeen economisch belang (DAEB). Gezondheidscentra, zijnde ondernemingen, zullen bij overeenkomst worden belast met de uitvoering van deze dienst. Ter compensatie ontvangen zij gedurende de aanloopfase van het realiseren van het gezondheidscentrum een instellingssubsidie op grond van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS.

Een rechtspersoon die een geïntegreerd eerstelijnscentrum ofwel gezondheidscentrum exploiteert komt voor subsidie in aanmerking.

De compensatie kan worden aangevraagd voor de praktijkkosten, te weten de kosten voor personeel, huisvesting en automatisering. De subsidie bedraagt jaarlijks minimaal € 125.000 en maximaal € 300.000 per gezondheidscentrum.

Aanvragen kunnen tijdens een aanvraagperiode met behulp van een aanvraagformulier bij Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) worden ingediend.

Laatst gewijzigd op 2020-11-20 — Regeling tot 1 oktober 2018 voor de laatste keer open voor het indienen van aanvragen

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I).

Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I)

Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
Postbus 16006

+